image

Létání  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.05.2006
stručně

hlídat si kanály
komunikovat
nepřekážet na dráze

Provoz při aerovlecích má trochu jiný charakter než létání s jednotlivými motorovými modely. Létá více modelů najednou a létají společně modely různé svými možnostmi. Co byste měli jako piloti vědět?

Kanály stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.04.2006

První zádrhel je v obsazení kanálů. Pokud není na letišti nějaký systém, který zajišťuje vzájemné soužití pilotů se stejnými kanály (Organizace létání s ohledem na kanály), musí piloti se stejnými kanály utvořit páry a hlídat se navzájem.

Vlečná může vytahat do vzduchu několik větroňů, které se pohybují tiše někde vysoko a vy budete těžko zjišťovat kdo kde letí. Přesvědčte se tedy opravdu pečlivě, zda zrovna nelétá váš párový kolega, než zapnete vysílač.

Komunikace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.04.2006

Při letu koukají všichni zúčastnění nahoru na své modely a nemají čas koukat kolem sebe. Je tedy třeba se hlasem vzájemně informovat o situaci ve vzduchu i na zemi.

Pilot vlečné informuje předem o zamýšleném manévru. Například: "Budu točit doprava". Nebo: "Poletím přímo stále proti větru".

Pilot větroně hlásí vypnutí. Informuje ostatní, zda bude v nejbližší chvíli sedat nebo se udrží ve vzduchu delší dobu. Chce-li provést průlet nad drahou, hlásí to předem.

Pilot větroně informuje vlekaře, že odešel z dráhy a on tak může sedat.

Jste-li nervózní, požádejte právě nelétajícího kolegu, aby vám dělal po dobu letu pomocníka. Ten bude za vás sledovat, co se děje okolo vás.

Pohyb na zemi i ve vzduchu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.04.2006

Aby mohlo na letišti létat více modelů současně, je třeba přizpůsobit svůj pohyb po ploše i ve vzduchu ostatnímu provozu.

Pokud je letiště úzké a není možné ospořádat starty a přistání ve dvou liniích, připravuje se větroň na práh dráhy teprve tehdy, když neohrožuje přistání jiných modelů.

Vlekař a pilot větroně stojí při startu vedle sebe za modelem větroně.

Po vzletu letí vlekař tak, aby nevletěl do slunce.

Po startu a nabrání výšky nebo po vypnutí odchází pilot větroně z dráhy.

Přednost mají stroje ve vzduchu. Větroně v malé výšce jdou na přistání první, motorové stroje po nich. Piloti větroňů proto musí hlásit jaká je jejich situace, aby se piloti motorových letadel mohli přizpůsobit.


zpátky na: Vlečné lanko │ dál: Pilotáž větroně


přehled kapitol:

 1. Jak se dostane do vzduchu
 2. Hod modelu
 3. Gravitační start
 4. Start na gumicuku
 5. Start modelu na šňůře
 6. Start na navijáku
 7. Pomocný motor
 8. Motorizace
 9. Pomocný motor na zaklápěcím pylonu
 10. Speciální případy
 11. Pohon ve špici
 12. Další možnosti
 13. Start vynesení na motorovém modelu
 14. Aerovlek
 15. Jaký motorový model pro aerovlek?
 16. Závěs vlečné
 17. Závěs podle Vojty Součka
 18. Závěs podle Ivo Makového
 19. Jaký větroň pro aerovlek?
 20. Závěsy vlečného lanka na větroni
 21. Standardní závěs vlečného lanka větroně
 22. Závěs vlečného lanka větroně systém Wanitschek
 23. Maketový závěs vlečného lanka větroně
 24. Vlečné lanko
 25. Létání aerovleku
 26. Pilotáž větroně
 27. Pilotáž vlečné
 28. Organizace létání
 29. Aerovlek podrobněji
 30. Aerovlek - Otázky a odpovědi
 31. Aerovlek - Články
 32. Kde se to létá
 33. Akce, kde se aerovleky létají
 34. Varianty vlečných

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Makety větroňů | Aerovleky)