image

Nastavení modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.06.2017
image
Do nastavení modelů se dostanete krátkým stiskem tlačítka MENU.

Vysílač si může pamatovat až 60 modelů.

Na jednotlivých stránkách:

 • 1 - přidávání a volba modelů
 • 2 - časovače, předletové kontroly, mod vysílání, párování přijímače, failsafe, učitel-žák
 • 3 - vrtulníky
 • 4 - letové fáze / módy, globální proměnné
 • 5 - ovladače / vstupy / inputs
 • 6 - mixy
 • 7 - výstupy / outputs
 • 8 - křivky / curves
 • 9 - logické přepínače / logical switches
 • 10 - special functions
 • 11 - LUA skripty / custom scripts
 • 12 - telemetrie
 • 13 - displej

Mix 01 je napevno svázán s výstupem 01. To co namixuje mix 01, objeví se na výstupu 01. Obdobně mix 02 s výstupem 02 atd.

Při nastavování modelu lze postupovat různě.

Párování přijímače s vysílačem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.03.2019

Párování lze provést:

 • tlačítkem na přijímači

Postup párování tlačítkem:

 • vypnout přijímač
 • zapnout vysílač
 • nastavit na straně 2/13 v řádku RX číslo zvolené číslo přijímače
 • ve vysílači na řádku RX číslo aktivovat [Bnd]
 • zapnout přijímač zároveň s držením bindovacího tlačítka na přijímači
 • po spárování se rozsvítí na přijímači zelená LED
 • vypnout přijímač
 • vypnout bindování ve vysílači

Vysílač akustickým signálem potvrdí spárování. Přijímač začne poslouchat vysílač.

Strategie 1 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.06.2017

Ovládání modelu přepínáním letových fází.

 • zavedení letových fází
 • nastavení globálních proměnných
 • nastavení vstupů - ovladačů
 • nastavení výstupů
 • zadání mixů

V průběhu zadávání se potom samozřejmě budete vracet k jednotlivým bodů a různě mezi nimi přeskakovat. Příklady: Házedlo - základ


zpátky na: R9M │ dál: Jak to dělám já


přehled kapitol:

 1. FrSky Taranis Q X7
 2. Seznamování
 3. Poprvé v ruce
 4. Další seznamování
 5. Popis FrSky Taranis Q X7
 6. Nastavení FrSky Taranis Q X7
 7. Napájení
 8. Moje přijímače a jiné vybavení
 9. R9M
 10. Nastavení modelu
 11. Jak to dělám já
 12. Pomůcky
 13. Taranis a simulátor
 14. Zdroje informací k OpenTX
 15. Tutoriály k OpenTX
 16. Slovníček pojmů
 17. Můj život s Taranisem
 18. Hodnocení

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | FrSky Taranis Q X7)