image

Jak to dělám já stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.04.2017

Když jsem koukal na Ríšovo video OpenTx na FrSky Taranis - Videokurz pro začátečníky - Lekce 1, v čase 30:50 jsem zpozorněl. Ríša zdůrazňuje, že nastavuje v mixech pro křidýlka - pro levé i pravé kladnou váhu a souhlasný chod křidýlek řeší obrácením výchylky na jednom servu. To se mi nezdálo. Přece křidýlka chodí při výchylce kniplu proti sobě, jedna váha by měla být kladná a jedna záporná. Když potom nastavuje diferenciaci křidélek, musí kvůli tomu nastavit na jednom křidélku diferenciaci kladnou a na druhém zápornou! A co kdyby kombinoval křidýlka se vztlaky? To bude mít váhu vztlaků na jedné polovině křídla kladné a na druhé záporné?

A protože člověk nemá jen kritizovat, popíšu svoje nastavení.

Házedlo - základ stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.04.2017

Mým prvním zadáním je házedlo, úplně základní funkce.

Házedlo má křidélka po celé délce odtokové hrany, výšlovku a směrovku. 4 serva.

Moje zadání je:
křidélka se budou vychylovat diferencovaně jinak nahoru a jinak dolů
křidélka se budou vychylovat souhlasně jako vztlakové klapky
změna klopivého momentu způsobeného výchylkou vzlakových klapek bude kompenzována přetrimováním výškovky
klapky budou ovládány přepínačem letových fází, budou mít pevné polohy
budu mít tři letové fáze: hod, let, brzdy
budu mít možnost, když si to zapnu přepínačem, spřáhnout směrovku s křidélky

image

Letové režimy budu ovládat přepínačem SA. Od sebe bude "hod", k sobě "brzdy", přepínač v neutrálu bude "let".

image

Začínám zadáním letových fází / režimů - Letové režimy:

Ve všech fázích nastavím u všech kormidel "vlastní trim". To umožní doladit - dotrimovat letadlo v každé fázi letu. Řeším tak i kompenzaci vyklopení vztlakových klapek. Prostě si model v letu na klapkách vytrimuji, je to jednodušší než to řešit mixem klapek do výškovky.

Letová fáze FM0 má nejvyšší prioritu. Přiřazuji jí tedy konfiguraci běžného letu. Název letové fáze bude let
Přechod z fáze a do fáze je zpomalený na 1.5 sekundy.
Nastavím u všech kormidel "vlastní trim".

Tato letová fáze je aktivní, když není aktivní jiná letová fáze. Proto se tu nezadává žádný přepínač.

image

V obrazovce je i zadání globálních proměnných. G1 volím jako proměnnou, která bude určovat diferenciaci křidélek, název dif, hodnota pro počátek 50.

image

Letová fáze FM1 - název letové fáze hod
Spínač: přepínač SA od sebe, tedy SA↑.
Přechod z fáze a do fáze je zpomalený na 1.5 sekundy.
Nastavím opět u všech kormidel "vlastní trim".

image

Letová fáze FM2 - název letové fáze brzdy
Spínač: přepínač SA k sobě, tedy SA↓.
Přechod zpomalený na 1.5 sekundy.
Nastavím "vlastní trim".

image

Pokračuji čím budu model ovládat - Vstupy:

image

I1 až I4 mi v nastavení modelu vznikly samy od sebe. Plyn [I1]Thr nebudu potřebovat, mohl bych ho vymazat, ale nechal jsem ho v nastavení. Ničemu to nevadí. Dočetl jsem se v dokumentaci, že 75% výchylka odpovídá 100% výchylky jiných vysílačů. Použiji v nastavování tuto hodnotu.

image

Křidélka [I2]Ail nastavuji takto:
Název: ponechávám název Ail (ailerons)
Popis: neuvádím žádný.
Zdroj: nechávám původní Křidélka. Je to knipl křidélek.
Použít trim: nechávám původní Ano
Váha: 75, důvody viz výše.
Ofset: 0
Křivka: volím Exponenciála a hodnotu zadávám 57, vycházím z dřívějších zkušeností
Letové režimy: nechávám zatrženy všechny.
Spínač: ---
Strana páky: Obě

image

Výškovku [I3]Ele nastavuji takto:
Název: ponechávám název Ele (elevator)
Popis: neuvádím žádný.
Zdroj: nechávám původní Výškovka, knipl výškovky.
Použít trim: nechávám původní Ano
Váha: 75, důvody viz výše.
Ofset: 0
Křivka: nechávám Diferenciace a hodnotu 0.
Letové režimy: nechávám zatrženy všechny.
Spínač: ---
Strana páky: Obě

image

Směrovku [I4]Rud nastavuji takto:
Název: ponechávám název Rud (ruder)
Popis: neuvádím žádný.
Zdroj: nechávám původní Směrovka, knipl směrovky.
Použít trim: nechávám původní Ano
Váha: 75.
Ofset: 0
Křivka: nechávám Diferenciace a hodnotu 0.
Letové režimy: nechávám zatrženy všechny.
Spínač: ---
Strana páky: Obě

Potřebuji ještě přidat ovládání vztlakových klapek. Nebudu je ovládat kniplem ani přepínačem, budou ovládány přepínáním letových režimů.

image

Přidávám [I5]:
Název: Fla (flaps)
Popis: neuvádím žádný.
Zdroj: MAX.
Použít trim: Ne
Váha: 0.
Ofset: 0
Křivka: nechávám Diferenciace a hodnotu 0.
Letové režimy: zatrhávám 0.
Spínač: ---
Strana páky: Obě

MAX je taková pomůcka, fiktivní přepínač, který je stále v jedné pozici. Váha je pro teď nula, nastavím si ji až jak budu potřebovat nastavit polohu klapek.

image

Přidávám to samé, jen zatrhávám v Letové režimy 1.

image

Ještě jednou to samé pro Letový režim 2.

Pokračuji - Výstupy:

image

CH1 pojmenovávám 1 V - na výstupu přijímače 1 bude připojena výškovka
CH2 pojmenovávám 2 S - na 2 dám směrovku
CH3 pojmenovávám 3 KL - na 3 servo levého křidélka
CH4 pojmenovávám 4 KP - na 4 servo pravého křidélka

Pokračuji zadáním mixů - Mixer:

Pořadí mixů není libovolné. Jejich pojmenování CH01, CH02, ... vyjadřuje, že to, co se namixuje v mixu CH01, půjde na výstup přijímače 1, CH02 na výstup přijímače 2 a tak dále. Když tedy mixy zadávám, myslím na to, co chci na kterém kanálu přijímače mít. Dělává se to podle zvyklostí té které značky, ale záleží jen na vás. Třeba si pamatujete z používání svého dřívějšího rádia, že jste dávali ovládání plynu na výstup přijímače 3. Můžete tedy plyn nadále umísťovat na trojku, tedy mix CH03 by měl mixovat to, co jde na kanál plynu. Ale jinak je to jedno.

Já dodržuji jen jednu zásadu, že kormidla / serva na levé straně se připojují na nižší kanál rádia. Když potom zapojuji kabely do přijímače, vím, že nejdříve jde levé křidélko a potom pravé křidélko. Bere se to z pohledu zezadu ve směru letu. Stejně vzlakové klapky. Nejdříve klapka na levé polovině křídla, potom ta na pravé polovině. A při nastavování modelu to zase beru stejně. Levá je na nižším kanálu.

image

Co vidím? V prvním řádku mix CH01, který je připojen na kanál přijímače pojmenovaný "1 V", vstupem do něj je [I3]Ele, tedy výškovka, váhu má 100% a mix se jmenuje [vysk].

image

Název: vysk
Zdroj: [I3]Ele
Váha: 100
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace 0
Použít trim: Ano
Letové režimy: 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Ve druhém řádku mixů je mix CH02, který je připojen na kanál přijímače pojmenovaný "2 S", vstupem do něj je [I4]Rud, směrovka, váhu má 100% a mix se jmenuje [smer].

image

Název: smer
Zdroj: [I4]Rud
Váha: 100
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace 0
Použít trim: Ano
Letové režimy: nechávám zatržené všechny 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Potom přidávám řádek CH03, který je připojen na kanál přijímače pojmenovaný "3 KL", to je 3.výstup přijímače, do kterého budu připojovat levé křidélko, Vstupem do něj je [I2]Ail, křidélka s váhou 100% a diferenciací.

image

Název: krid L jako "křidélko levé"
Zdroj: [I2]Ail
Váha: 100
Ofset: 0
Křivka: volím Diferenciace, zatrhávám GP þ, volím globální proměnnou dif a vkládám ji s opačným znaménkem - záporná diferenciace.
Použít trim: Ano
Letové režimy: nechávám zatržené všechny 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Stejně přidávám řádek CH04 pro pravé křidélko. Připojení na kanál přijímače pojmenovaný "4 KP" pro pravé křidélko, Vstupem do něj je také [I2]Ail, tentokrát s vahou -100%.

image

Název: krid P jako "křidélko pravé"
Zdroj: [I2]Ail
Váha: -100
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace, GP þ, -dif.
Použít trim: Ano
Letové režimy: nechávám zatržené všechny 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Teď přimíchám ke křidýlkům klapky. To jsou ty řádky pod CH03 a CH04 se spojkou +=.

image

Najedu na CH03 a v kontextovém menu zvolím vložit za.

image

Název: vzt
Zdroj: [I5]Fla
Váha: 100
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace 0
Použít trim: Ne
Letové režimy: zatržené všechny 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Stejně přimíchám klapky k pravému křidýlku. Najedu na CH04, zvolím vložit za.

image

Název: vzt
Zdroj: [I5]Fla
Váha: 100
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace 0
Použít trim: Ne
Letové režimy: 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: ---
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Teď už mohu nastavit výchylku vzlakových klapek ve Vstupy:

image

Se zapnutým modelem koukám a měřím výchylku klapek. Přepnu na letovou fázi let a lezu do nastavení vstupů [I5]Fla, do řádku Letový režim(let) a měním váhu tak dlouho, až mám požadovanou výchylku klapek. Výchází to při váze +5%.

Přepnu na letovou fázi hod a lezu do nastavení vstupů [I5]Fla, do řádku Letový režim(hod). Měním váhu, až mám požadovanou výchylku klapek, tentokrát nahoru, -10%.

Přepnu na letovou fázi brzdy v nastavení vstupů [I5]Fla v řádku Letový režim(brzdy) měním váhu až skončím na +70%.

Zbývá už jen nastavit mix křidélek do směrovky, spřažení směrovky s křidélky. Zpátky do Mixer.

image

Najedu na CH02 a volím vložit za. Přidávám mix pomenovaný kr-sm připojený k mixu se jménem smer aktivovaný přepínačem SC k sobě s vahou 50%.

image

Název: kr-sm jako "křidélka do směrovky"
Zdroj: [I2]Ail
Váha: 50
Ofset: 0
Křivka: Diferenciace, 0.
Použít trim: Ne
Letové režimy: nechávám zatržené všechny 0þ1þ2þ3þ4þ5þ6þ7þ8þ
Spínač: volím SC↓
Varování: Vypnuto
Matematická operace: Sečíst
Při zapnutí mixu / (+): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0
Při vypnutí mixu / (-): Zpoždění 0,0 Zpomalení 0,0

Před prvním hodem je třeba zkontrolovat trimy, zda mají kormidla správné výchozí polohy ve všech letových režimech. Zkontrolovat si v klidu na zemi všechna nastavení je ale samozřejmost.

Další nastavení ukazuji na stránce: OpenTX - Jak to dělám já


zpátky na: Nastavení modelu │ dál: Pomůcky


přehled kapitol:

 1. FrSky Taranis Q X7
 2. Seznamování
 3. Poprvé v ruce
 4. Další seznamování
 5. Popis FrSky Taranis Q X7
 6. Nastavení FrSky Taranis Q X7
 7. Napájení
 8. Moje přijímače a jiné vybavení
 9. R9M
 10. Nastavení modelu
 11. Jak to dělám já
 12. Pomůcky
 13. Taranis a simulátor
 14. Zdroje informací k OpenTX
 15. Tutoriály k OpenTX
 16. Slovníček pojmů
 17. Můj život s Taranisem
 18. Hodnocení

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | FrSky Taranis Q X7)