image

Nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.04.2017
image
Některé věci z nastavení rádia jsou jasné, jiné méně. Stojí za to se s nimi blíže seznámit. Nastavení má několik stránek, zde se budu věnovat jenom tomu, co jsem nastavoval. Po stránkách se dá posouvat stiskem PAGE, o stránku zpět dlouhým stiskem PAGE. Ven z nastavení se dostanete stiskem EXIT

Nastavení lze provádět přímo s rádiem v ruce, dá se to ale taky dělat i v programu Companion a pak nastavení do vysílače přenést. To je většinou pohodlnější. Některé věci ale v Companionu nastavit nejdou, zřejmě kvůli chybě v programu, potom to musí člověk zkombinovat. Různé jsou i popisky jednotlivých nastavení v rádiu a v Companionu, někde proto, že překlad do češtiny v rádiu není shodný s překladem v Companionu, někde proto, že volba není přeložená.

Do nastavení vysílače se dostanete

 • nastavení vysílače platné pro všechny modely - dlouhý stisk tlačítka Menu
 • nastavení jednotlivých modelů - krátký stisk tlačítka Menu

Společná nastavení stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.07.2017

Do nastavení vysílače se dostanete dlouhým stiskem tlačítka MENU.

image

Na jednotlivých stránkách:

 • 1 - Nastavení rádia
 • 2 - SD-HC
 • 3 - Globální funkce
 • 4 - Trenér
 • 5 - Verze
 • 6 - Diag
 • 7 - Analogy
 • 8 - Hardware
 • 9 - Kalibrace

image

Názvy položek nebo texty voleb zde nemusí být shodné, s tím co vidíte ve svém rádiu nebo v programu Companion. Software i keho překlad se stále vyvíjí, není možné být úplně přesný. Nemám ambici vytvořit manuál. Hvězdička označuje moji volbu.

Kdo má potíž pohybovat se v menu vysílače, měnit položky, zapsat nějaký text, může se kouknout do dokumentace, kde je podrobněji popsán pohyb po menu a změna položek tlačítky rádia. Popis dokumentace mám zde: Zdroje informací k OpenTX

Date a Time se musí nastavit přímo v rádiu, nejde to udělat v Companion v počítači. Datum a čas se zaznamenáva do logů, je tedy dobré si ho nastavit.

Mód zvuku:

 • Tichý - pípání zcela vypnuto
 • Jen alarmy - pípá pouze při alarmech
 • Bez kláves - * nepípá při stisknutí ovládacích kláves
 • Vše - povoleny jsou všechny příčiny pípání

Délka zvuku: délka jednotlivého pípnutí

Tón zvuku (pouze spkr):

Mód vibrací:

 • Tichý - vibrace zcela vypnuty
 • Jen alarmy - vibruje pouze při alarmech
 • Bez kláves - * nevibruje při stisknutí ovládacích kláves
 • Vše - povoleny jsou všechny příčiny vibrací

Délka vibrací:

Síla vibrací:

Hlasitost reproduktoru: hlasitost

Upozornění: hlasitost

Vario: hlasitost

Wav soubor: hlasitost

Zvuk v pozadí: hlasitost

Tón varia na nule: výška tónu

Tón varia na maximu: výška tónu

Opakování varia na nule:

Kontrast: * 15

Alarm baterie: * 7.4V
Při poklesu napětí akumulátoru na tuto hodnotu začne paní v rádiu pravidelně hlásit "Baterie rádia je vybitá" a páskový ukazatel stavu baterie začne blikat. V akumulátoru při tomto nastavení zbývá třetina kapacity.

Rozsah ukazatele baterie: * 7.2-8.2
Nastavuje napětí, při kterém ukazuje páskový ukazatel prázdnou baterku a při jakém napětí ukazuje plně nabitou baterku.

image

Časovač nečinnosti: 10m
Pokud s ničím nepohnete, bude vás vysílač upozorňovat, že jste ho asi zapomněli vypnout.

Spínač podsvětlení:

Auto.vypnutí podsvětlení po: * 15s

Blik. podstvětlení při alarmu: ne

Jas podsvětlení: 10

Zobrazit úvodní logo:

Upozornění na vypnutý zvuk: þ
Pokud si vypnu zvuk, vysílač mě na to při zapínání upozorní.

Upozornění na nedostatek paměti:

Výchozí mód vysílačky: Mód1
Určení funkce kniplů. Viz Funkce kniplů, mode 1, 2, 3, 4

Výchozí pořadí kanálů: P K V S
Pomocné nastavení, které používají šablony pro vytváření nových modelů. Volba určuje, na kterém kanálu přijímače bude plyn, křidélka, výškovka, směrovka. Nastavení modelu lze později kdykoli změnit. Mě se toto nastavení jeví skoro zbytečné, přiřazení výstupů přijímače dělám vždy individuálně.

Měrné jednotky: Metrické

Souřadnice GPS: hh (N/S) min ss.dd

FAI mód: ¨
Zakáže telemetrii vyjma předávání hodnot RSSI a RxBt, aby vysílač odpovídal pravidlům FAI pro závody. Pravidla zakazují přenos údajů čidel zu modelu.

Kód země: Evropa
To nevím, k čemu je. Respektive vím, že to je nastavení, aby rádio fungovalo podle evropských předpisů a že ve stejném režimu musí fungovat i přijímač, ale co to znamená technicky nevím.

Časový posun od UTC: 1
Naše republika je posunuta o jednu hodinu od času na nultém poledníku, v létě kvůli letnímu času o dvě hodiny. Důležité pro nastavování data a času ve vysílači podle GPS. Viz následující volbu.

Nastavit RTC: ¨
Pokud máte GPS čidlo, nastaví datum a čas ve vysílači podle času zjištěného čidlem GPS.

Jazyk hlasových zpráv: CZECH

Alarm napětí akumulátoru vysílače stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.05.2019

Alarm napětí akumulátoru vysílače mám nastaven na 7.4 V.

Při tomto napětí začne rádio v pravidelných intervalech hlásit "Baterie rádia je vybitá". Je to stav, kdy nemusím rychle s letadlem na zem, mohu létat ještě třeba hodinu a v akumulátoru bude pořád ještě 30 - 40% energie. Je to tedy nastavení s velkou rezervou.

"Žádám o povolení ke startu" stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.09.2020

S instalací nové verze OpenTX začal vysílač po zapnutí říkat "Žádám o povolení ke startu". Hláška nemá žádný účel, rádiu se nic nepovoluje, není to spojeno s žádnou logikou, je to jen uvítací hláška, kterou si někdo vymyslel v tomto znění.

Zdržuje to a otravuje to, zvláště doma, když si chci něco vyzkoušet a opakovaně zapínám vysílač a pořád musím já i okolí poslouchat "Žádám o povolení ke startu". Takže jak se hlášky zbavit?

Připojit vysílač k počítači a ve složce f:/SOUNDS/cz/SYSTEM smazat nebo přejmenovat hello.waw. Já to dělám tak, že přejmenuji soubor takto h@ello.wav.

Když jsem v tom, tak stejně umlčím "Tak zase příště" - b@ye.wav. image


zpátky na: Popis FrSky Taranis Q X7 │ dál: Napájení


přehled kapitol:

 1. FrSky Taranis Q X7
 2. Seznamování
 3. Poprvé v ruce
 4. Další seznamování
 5. Popis FrSky Taranis Q X7
 6. Nastavení FrSky Taranis Q X7
 7. Napájení
 8. Moje přijímače a jiné vybavení
 9. R9M
 10. Nastavení modelu
 11. Jak to dělám já
 12. Pomůcky
 13. Taranis a simulátor
 14. Zdroje informací k OpenTX
 15. Tutoriály k OpenTX
 16. Slovníček pojmů
 17. Můj život s Taranisem
 18. Hodnocení

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | FrSky Taranis Q X7)