image

Strategie, symetrie a rozpad výkresu na podsestavystálý odkaz / permalink

25.05.2019

Co mi nebylo vůbec jasné, byla celková strategie projektování Nejbližší je mi postup shora dolů, to je vytvořit geometrii modelu, do té geometrie konstruovat jednotlivé díly a postupovat ke stále větším detailům. Díly nebo jejich základní geometrii pak vytáhnout ze sestavy a pokračovat na nich v jiném jednodušším výkresu nebo podsestavě.

image

Hlavně mi ale není jasné jak z výkresu dostanu jednotlivé díly, abych je mohl v jiném výkresu otočit všechny do jedné roviny a připravit k řezání z plátu překližky nebo prkýnka balzy. A aby se jakákoli dodatečná změna na dílech v originál výkresu projevila v tom dalším výkresu, kde jsou jejich kopie. V jednom výkresu jsem zkusil udělat kopie dílů - komponent. Kopie jsou provázány s originálem, změny originálu se do kopií promítnou, tam to funguje dobře, ale složitější sestavu nejde udržet přehlednou a prakticky použitelnou.

Podobně jsem měl problém s díly, které jsou symetrické podél nějaké osy nebo roviny. Třeba u této lodi přepážky. Je zbytečná práce vyšetřovat průsečíky podélníků s přepážkou na levé i pravé straně, když to na obou stranách vypadá stejně. Chtěl bych připravit zářezy v přepážce jen na jedné polovině a druhou polovinu přepážky získat jako zrcadlovou kopii, ušetřit si práci. Samozřejmě je potom třeba udělat v té přepážce i díry, které jsou umístěny nesymetricky a které se v tom zrcadlení nemají uplatnit.

A oběma výše uvedeným požadavkům, tedy vytažení nějakého dílu nebo podsestavy do jiného výkresu a vytváření symetrických dílů kreslením jen jedné jejich poloviny, je společný ještě jeden můj požadavek. Abych mohl dělat zpětně úpravy na geometrii dílů, abych mohl zpětně upravovat vzájemné polohy dílů a zářezy v nich tam, kde jeden díl prochází jiným, aby se zpětně udělané úpravy automaticky promítly do výkresu - řezacího plánu, který slouží jako podklad pro programování CNC stroje.

V rámci jednoho projektu Fusionu 360 také může vzniknout dost složitý výkres a je možné, že třeba narazím na hranice výkonu programu a mého počítače. I proto by bylo záhodno procovat na menších sestavách. Snažil jsem se objevit návod, jak tuhle problematiku řešit, hledal jsem tutoriál, kde se tímto problémem bude někdo zabývat, ale nenašel jsem nic! A hledal jsem dlouho! Vlastně jsem tento problém měl v hlavě od začátku, co jsem s Fusion 360 začal pracovat. Osvítila mě až jedna jediná větička v článku na Inventor 3D blog Fusion 360 pro profesionální modelářství na projektech 3dsets . Článek jsem četl kdysi, ale vrátil jsem se k němu a hledal v něm, jak to ti kluci dělají, museli přece ve svém projektu řešit stejný problém! image A našel jsem v něm inspiraci! V jedné jediné větě: "Hodně nám chyběla možnost v dokumentu modifikovat “nalinkované” další části, což odnedávna řeší nová funkce Derive".


zpátky na: Zkouška konstrukčních prvků │ dál na: Podsestavy


přehled kapitol:

  1. Cvičení 2
  2. Měřítko
  3. Bitmapová předloha
  4. Základní náčrt
  5. Základní tvary trupu
  6. Zkouška konstrukčních prvků
  7. Strategie
  8. Podsestavy
  9. Symetrie
  10. Výroba

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)