image

Učení, mučenístálý odkaz / permalink

29.04.2019

Kreslení lodičky, které zde popisuji, je vlastně už třetí pokus. Ano, kreslil jsem to třikrát! První důvod, proč jsem se do toho pustil znova, byl, že byl výkres zaplevelen různými pokusy, slepými uličkami nebo zbytečně složitými postupy. V průběhu kreslení jsem přišel na to, jak věci udělat elegantněji, jednodušeji, rychleji.

image

Potřetí jsem se do kreslení pustil proto, protože jsem nedokázal celý výkres zmenšit, popisuji to v následující kapitole.

Opakování kreslení mívá ještě jeden důvod. Během kreslení se člověk seznamuje s geometrií předlohy, přichází na to, že autor výkresu - bitmapové předlohy si některé čáry ve výkresu trochu vyfantazíroval, výkresy bývají často nepřesné nebo chybné. Až když vám vznikne pod rukama 3D model, ukáže se, že to neodpovídá skutečnosti nebo to někde v nějakém tvaru nedává smysl. Pomůže porovnávání s fotografiemi předlohy, kde jsou ty geometrie vidět.

Změna měřítka celého projektustálý odkaz / permalink

27.04.2019

Můj styl práce při tvorbě modelu bylo vždy vytvořit výkres předlohy v rozměrech předlohy. Snadno tak mohu kontrolovat shodu 3D modelu se známými rozměry předlohy, snadno mohu kontrolovat proporce vůči objektům zachyceným na fotografiích. No a nakonec, když mám základní tvary a rozměry všech podstatných částí předlohy, celý výkres zmenším v zadaném měřítku. V tomnto případě tuhle loď, která je dlouhá 15 metrů, zmenším v měřítku 1 : 16 na lodičku dlouhou necelý metr.

image

Ve Fusionu jsem ale narazil. Ve Fusionu lze sice objekty zvětšit zmenšit, ale je to operace, která změní jen rozměry objektu na konci historie. Náčrty - sketches se nezmění, bitmapové předlohy - canvases se nezmění. A to je problém, protože i při další práci náčrty i bitmapové předlohy potřebuji a potřebuji je v odpovídajícím rozměru.

Volbou Modify - Change Parameters lze na jenom místě všechny kóty přepsat, lze zde dokonce psát i výraz, v mém případě za číslo s rozměrem stačí nakopírovat "/16". To bych ale musel mít všechno dokonale okótované a dokonale provazbené. A to nemám. Našel jsem i skript, který takové přepisování udělá za mě, ale problém nedokonalých náčrtů to neřeší!

Budu muset změnit svoji taktiku a kreslit už v měřítku budoucího modelu. A tuhle loď prostě znova nakreslit.


zpátky na: Cvičení 2 - Lodička │ dál na: Bitmapová předloha


přehled kapitol:

  1. Cvičení 2 - Lodička
  2. Měřítko
  3. Bitmapová předloha
  4. Základní náčrt
  5. Základní tvary trupu
  6. Zkouška konstrukčních prvků
  7. Strategie
  8. Podsestavy
  9. Symetrie
  10. Výroba

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)