image

Bitmapová předlohastálý odkaz / permalink

02.05.2019

Kreslení plánu začíná vložením výkresu - bitmapové předlohy, podle které postupně zrekonstuuji 3D model lodi. Problém takových výkresů je v tom, že často nejsou přiliš přesné a taky v tom, že seženete třeba dva tři výkresy a každý je jinak. Někdy to bývá tím, že výkresy zobrazují různé verze předlohy, ale často to jsou ty chyby. Člověk až během kreslení přijde na to, kde to je správně. Během kreslení je třeba také porovnávat vznikající 3D model s fotografiemi předlohy, kde jsou vidět tvary a velikostní poměry.

image

Vkládám vybraný výkres třikrát do navzájem kolmých rovin x-y, x-z a y-z ve stejném měřítku a srovnané na sebe tak, aby seděly osy trupu a polohy přepážek - půdorys, bokorys a čelní pohled. Pokud je výkresů více, mohu si je položit do stejného místa a stejně zarovnané a při práci mohu mezi nimi přepínat. V tomto případě mám vložené dvakrát přes sebe bokorysy, jednou pohled z vnějšku, jednou řez trupem lodi.

image

Bitmapa se vloží Insert - Attached Canvas. Vyberu si rovinu podle toho, zda to bude výkres pro půdorys, bokorys nebo řezy. Nastavím velikost obrazu tak, aby odpovídal vytvářenému modelu. V tomto případě je loď dlouhá 15 metrů, ja ji chci v měřítku 1 : 16 a tak si nastavím rozměr bitmapy tak, aby od začátku paluny k jejímu konci bylo 935 mm. V browseru nalevo zvolím na právě zvoleném kanvasu kontextové Calibrate a v bitmapě zvolím dva body se známou vzdáleností a zadám tu vzdálenost. Výkres se zvětší na správnou velikost. Pozicování je trochu krkolomné. Aktivuje se na právě zvoleném kanvasu kontextovým Edit Canvas. Je třeba posunout výkres v rovině tak, aby zvolené místo na výkresu bylo na zvoleném místě souřadného systému. Já si třeba zvolil, že průsečík osy trupu a předku lodi bude ležet na souřadnici 0,0. Problém je, že šipky na posouvání výkresu jsou uprostřed bitmapy a při zvětšení (zoom) nejsou vidět buď ty šipky, nebo místo, které chceme napozicovat. Řeším to tak, že po hrubém napozicování šipkou pozicuji zadáváním posunu v mm zkusmo. Někdy je třeba výkres trošku pootočit o stupeň dva.

Nově vzniklé objekty si pojmenovávám.


zpátky na: Měřítko │ dál na: Základní náčrt


přehled kapitol:

  1. Cvičení 2
  2. Měřítko
  3. Bitmapová předloha
  4. Základní náčrt
  5. Základní tvary trupu
  6. Zkouška konstrukčních prvků
  7. Strategie
  8. Podsestavy
  9. Symetrie
  10. Výroba

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)