image

Základní tvary trupustálý odkaz / permalink

12.05.2019

Trochu do foroty vyrábím roviny přepážek trupu. Využiju je později. Všechny je vynáším z náčrtu čelní pohled kontextovým Offset Plane a posunem To Object a umístěním na průsečíky čar v bokorysu znázorňující přepážky s podélnými čarami. Všechny si pojmenovávám. Vše dělám v komponentě trup geometrie.

image

Modelování trupu začínám jednodušší zadní částí. Vytahuji z náčrtu přepážka 11 obrys trupu směrem dozadu volbou Create - Extrude, délku zadávám To Object k bodu na konci trupu zakresleném v bokorysu..

image

Zešikmení zrcadla udělám odříznutím volbou Create - Extrude. Stejně okrájím trup i na jiných místech. Podle potřeby si zapínám a vypínám viditelnost bodies. Pro ořez musí být samozřejmě příslušný objekt viditelný. Co řežu si mohu zkontrolovat rozbalením Object To Cut.

image

Předek trupu je o trochu složitější. Tvar trupu definuje pět křivek, tři v půdorysu a dvě v bokorysu.

image

Postupně si zkonstruuji řezy v místě přepážek v nákresech přepážka 1přepážka 10. Nejdřív vyšetřím průsečík křivek s rovinou nákresu přepážky, potom spojením průsečíků nakreslím řez. Průsečíky získám funkcí Sketch - Project / Include - Intersect.
(přepážka je na tomhle obrázku palubou doleva)

image

Některé detaily se dají vyčíst z výkresu

image

některé se musí hledat na fotografiích

image

Postupně tak vyšetřím průsečíky a geometrii všech přepážek.

image

Geometrii dna trupu zkonstruuji pomocí Create - Loft. Profily které volím jsou ty trojůhelníkové části na přepážkách dole. Rails jsem nepoužil.

image

V jiných programech se dá explitně určit, že chci přímkovou plochu, tady to asi nejde.

Stejným způsobem (Loft) konstruuji geometrii boků trupu, použiju k tomu jao profily čtyřúhelníky v horní části přepážek..

image

Pro přední palubu, která směrem k přídi klesá, si vytvářím skloněnou rovinu - Construct - Plane Trough Three Points. V této rovině si vytvořím skeč a do něj si promítnu obrys trupu z půdorysu - Sketch - Project/Include - Project. Paluby a jejich okraje vzniknou potom vytažením Create - Extrude.

Jednotlivé skeče a objekty a pomocné geometrie si pečlivě pojmenovávám. Hodně operací potřebuje vybrat konkrétní položku v browseru nalevo a bez pojmenování jeho položek bych se v tom za chvilku nevyznal.

Vytvořil jsem si tak geometrii trupu, jeho vnější povrvh, který musím konstrukcí lodi vyplnit.


zpátky na: Základní náčrt │ dál na: Zkouška konstrukčních prvků


přehled kapitol:

  1. Cvičení 2
  2. Měřítko
  3. Bitmapová předloha
  4. Základní náčrt
  5. Základní tvary trupu
  6. Zkouška konstrukčních prvků
  7. Strategie
  8. Podsestavy
  9. Symetrie
  10. Výroba

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)