¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Kontrola textů

Ocelot, Slovinsko

Ocelot - Videa s Ocelotem

Ocelot, Sletteggen

Ocelot - Videa s Ocelotem

Ocelot na gumicuku

Ocelot - Videa s Ocelotem

Ocelot

Ocelot - Videa s Ocelotem

Ocelot, Donovaly

Ocelot - Videa s Ocelotem

Kopírování komponent

Fusion 360 - Proč, nač

Když si zkopírujete komponenty v sestavě - Copy Ctrl+C a Paste Ctrl+V, budou dědit svoje vlastnosti. Změna kterékoli instance komponenty se promítne do těch ostatních instancí komponenty včetně originální komponenty.

To se ale ne vždy hodí. Chcete-li vytvořit kopii komponenty, která se později nemá měnit v závislosti na změnách originální komponenty a změny v kopii se nemají projevit v originálu, použijte Copy New. Komponenty potom budou nezávislé.

Jednoduché náčrty

Fusion 360 - Proč, nač

Náčrty raději rozděluji na několik jednoduchých v jedné rovině.

Lépe se mi pak později vybírají čáry a plochy při tvorbě objektů, mohu si zviditelnit jen potřebný obrys.

Ocelot u Pacifiku

Ocelot - Videa s Ocelotem

Základní tvary trupu

Fusion 360 - Základní tvary trupu

Trochu do foroty vyrábím roviny přepážek trupu. Využiju je později. Všechny je vynáším z náčrtu čelní pohled kontextovým Offset Plane a posunem To Object a umístěním na průsečíky čar v bokorysu znázorňující přepážky s podélnými čarami. Všechny si pojmenovávám. Vše dělám v komponentě trup geometrie.

image

Modelování trupu začínám jednodušší zadní částí. Vytahuji z náčrtu přepážka 11 obrys trupu směrem dozadu volbou Create - Extrude, délku zadávám To Object k bodu na konci trupu zakresleném v bokorysu..

image

Zešikmení zrcadla udělám odříznutím volbou Create - Extrude. Stejně okrájím trup i na jiných místech. Podle potřeby si zapínám a vypínám viditelnost bodies. Pro ořez musí být samozřejmě příslušný objekt viditelný. Co řežu si mohu zkontrolovat rozbalením Object To Cut.

image

Předek trupu je o trochu složitější. Tvar trupu definuje pět křivek, tři v půdorysu a dvě v bokorysu.

image

Postupně si zkonstruuji řezy v místě přepážek v nákresech přepážka 1přepážka 10. Nejdřív vyšetřím průsečík křivek s rovinou nákresu přepážky, potom spojením průsečíků nakreslím řez. Průsečíky získám funkcí Sketch - Project / Include - Intersect.
(přepážka je na tomhle obrázku palubou doleva)

image

Některé detaily se dají vyčíst z výkresu

image

některé se musí hledat na fotografiích

image

Postupně tak vyšetřím průsečíky a geometrii všech přepážek.

image

Geometrii dna trupu zkonstruuji pomocí Create - Loft. Profily které volím jsou ty trojůhelníkové části na přepážkách dole. Rails jsem nepoužil.

image

V jiných programech se dá explitně určit, že chci přímkovou plochu, tady to asi nejde.

Stejným způsobem (Loft) konstruuji geometrii boků trupu, použiju k tomu jao profily čtyřúhelníky v horní části přepážek..

image

Pro přední palubu, která směrem k přídi klesá, si vytvářím skloněnou rovinu - Construct - Plane Trough Three Points. V této rovině si vytvořím skeč a do něj si promítnu obrys trupu z půdorysu - Sketch - Project/Include - Project. Paluby a jejich okraje vzniknou potom vytažením Create - Extrude.

Jednotlivé skeče a objekty a pomocné geometrie si pečlivě pojmenovávám. Hodně operací potřebuje vybrat konkrétní položku v browseru nalevo a bez pojmenování jeho položek bych se v tom za chvilku nevyznal.

Vytvořil jsem si tak geometrii trupu, jeho vnější povrvh, který musím konstrukcí lodi vyplnit.

Osa Z

Fusion 360 - Proč, nač

Jsem zvyklý, že osa Z je svislá osa. Ve Fusionu ale nahoru kouká osa Y.

Lze to změnit v preferencích: General - Default modeling orientation
Projeví se to při příštím spuštění programu nebo natažení projektu.

Posuny Position a Move

Fusion 360 - Na co si dávám pozor

Při kreslení konstrukce, kde díly na sebe navazují nebo zapadají do sebe vzájemně, si dávám při kreslení pozor na posuny dílů. Nejlépe se jim vyhnout.

image

image

image

Veškerá geometrie by měla být provazbena a okótována. Dodatečný posun dílu může znamenat porušení mnoha závislostí a může pokazit celou geometrii díla. Dávám si na posuny pozor a chce-li po mě program potvrzení potvrzení nové polohy, velmi zkoumám, co a proč jsem posunul.

Žádost o přátelství

Modelář a počítač - Sociální sítě

Když žádáte na Facebooku o přátelství, měli byste mít ve svém profilu nějaké základní informace.

image

Takto anonymní žádost je těžké akceptovat. Žádná fotka, žádné určení místa, nikdo neví, který z Janů Kaplanů o přátelství žádá.

Poznámky

Fusion 360 - Proč, nač

Komponenty v browseru nalevo jsou seřazeny shora dolů tak, jak postupně vznikaly v čase. Stejně jako historie dole.

image

Akce lze v timeline dole přetahovat myší. Lze tak úpravu nebo konstrukci, kterou chcete využít ke konstrukci další komponenty přetáhnout před akci, kterou právě provádíte. Nesmí ale ještě existovat mezi akcemi nějaké závislosti. Z toho pak plyne omezení při přetahování položek i v browseru.

Pokud je potřeba náčrt doplnit o geometrii odvozenou od něčeho, co vzniklo v čase později, než vznikl náčrt, udělejte si nový náčrt ve stejné rovině jako byl ten náčrt původní. V novém náčrtu uvidíte všechno, co potřebujete.

Ocelot, Raná

Ocelot - Videa s Ocelotem

Pařidla

Kam na svah - Přehled svahů

image

směr větru, popis místa, místo startu, vyprávění z létání, videa z místa, fotografie,

Oblast / Region

Česká republika, Severní Čechy, Most

Směry větru

západ

Popis

Desky zpravidla bílé s tvrdým hladkým povrchem tloušťky 2 až 10 mm. Polyvinylchlorid, hustota cca 500 kg/m3.

nadmořská výška [m n.m.] 260.0
převýšení vůči okolnímu terénu [m] 60
pozice 50? 32? 49.007?? N  13? 39? 22.394?? E

Místo startu

1

Z létání

Zde najdete povídání a fotografie z létání v tomto terénu.

There are my stories about flying at this place and pictures.

Videa

Zde najdete videa pořízená v tomto terénu:

image novějšíindexstaršíimage

image novějšíindexstaršíimage

Foto

Alarm napětí akumulátoru vysílače

FrSky Taranis Q X7 - Nastavení FrSky Taranis Q X7

Alarm napětí akumulátoru vysílače mám nastaven na 7.4 V.

Při tomto napětí začne rádio v pravidelných intervalech hlásit "Baterie rádia je vybitá". Je to stav, kdy nemusím rychle s letadlem na zem, mohu létat ještě třeba hodinu a v akumulátoru bude pořád ještě 30 - 40% energie. Je to tedy nastavení s velkou rezervou.

Hodnocení

Fusion 360 - Na závěr

Fusion 360 je mezi amatéry a modeláři velmi rozšířená CAD aplikace. Důvodů je několik:

 • Používání je pro tzv. "startup" uživatele zdarma.
 • Vývoj aplikace jde stále kupředu, vývojáři Autodesku reagují na potřeby praxe. Jde o vyspělý nástroj.
 • Vlastnosti aplikace:
  • Objekty mohou být plně parametrizované. Když se třeba rozhodnu později zesílit nosník, změním jeho průřez a tato změna se promítne do všech navazujících dílů. Stejně tak lze díly zpětně upravovat kvůli tolerancím výrobního procesu.
  • Práce s historií. Lze se vrátit v čase zpět, zaeditovat něco, co se nepovedlo, a tato změna se promítne do práce a objektů, které byly vytvořeny potom.
  • Aplikace má poměrně strmou křivku osvojení. Je k dispozici velké množství tutoriálů, komunita ochotně sdílí znalosti.
  • Jednoduchá možnost týmové práce lidí, kteří jsou od sebe vzdáleni.

U větších projektů si někteří stěžují, že je aplikace pomalá, zejména u rozsáhlých skečů. Doporučení je dělat více menších skečů.

Nejde to!? Znova!

Fusion 360 - Na co si dávám pozor

Občas něco nefunguje jak má. Checete třeba protlačit nějakou plošku a ona ustupuje v podivném nečekaném směru.

Kolikrát je jednodušší zkusit se vrátit o krok dva zpět a udělat věc jinak. Viděl jsem to i v různých tutoriálech, kde zkušení postupují podobně. Nejde to? Zkus to znova jinak!

Objev

Ocelot - Létání s Ocelotem

Celou sobotu pršelo a na neděli to o moc lépe nevypadalo. Dopoledne se ale počasí nečekaně zlepšilo a dokonce se rozfoukalo. Jen ta teplota pět stupňů!

image

Po obědě, když jsem viděl, že se mrskají listy na stromech a že fouká od severu, jsem se vykradl z domu, popadl Ocelota a chvátal přes louky na svah nad Bukovice. Louky plné odkvetlých pampelišek, skřivani zpívající někde padesát metrů nade mnou, sluníčko, kumuly jedoucí přes Krušné hory, hezky se to vybralo.

Vrhnul jsem Ocelota proti slabému větru a zkouším prostor. Ocelota jsem doma poladil, vše, na co jsem v pátek při létání přišel, jsem pospravil, tak se teď mohu věnovat bez obav létání a klidně řádit. Nosí to dostatečně na to, abych mohl trochu přitlačit a létat ostřeji, Ocelot pěkně pohvizduje.

image

Je to tu trochu obtížné místo, svah se tu před tím roštím láme prudce dolů a směrem dolů k vesnici dělají terasy takové obrovské schody. Musí se házet nad to roští a létat "nad dírou", dolů ale není přes roští vidět a tak při poklesu výšky se musí hned zpátky nad louku. A hlavně 40 metrů před hranou jsou dráty vysokého napětí! Musí mít člověk odhad a když se chce dostat před ty dráty nad údolí, musí nastoupat a přeletět to nejvyšší lano, co spojuje vrcholky stožárů. A zpátky samozřejmě taky přes, podletět se to tu nedá. Svah je ale mohutný, do vesnice dolů to je sto metrů převýšení.

Asi po patnácti minutách létání typického pro toto místo se vítr stočil k západu, chvíli foukalo od severozápadu a tedy skoro podél hrany těch teras. Přinutilo mě to přeletět doleva nad louku, která je skloněná na severozápad a taky za letadlem popojít. A udělal jsem objev, nad Bukovicemi už podruhé! Najednou létám nad úplně jiným terénem. Louka, na jejím vrcholu boule, spasená travička, dráty vysokého napětí dostatečně daleko na pravé straně. A rázem mohu létat pěkně u země (hoblovat svah se tomu říká image), tlačit letadlo po louce směrem dolů hluboko po úroveň místa, kde stojím, a potom se nechat vyvézt prouděním a setrvačností stroje zase k sobě nahoru, lítat si těsně před nosem ostré osmičky, nebo oblítávat tu bouli. Prostě super terén, jen mě nenapadlo sem někdy při severozápadním větru jít, Bukovice pro mě byl vždy svah pro severozápadní vítr.

image

Já už jsem tu jednou takový objev udělal. Zkoušel jsem zde létat z té nejvýše položené louky, která je od ostré hrany více jak sto metrů vzdálená a tak jsem se tady vždy potýkal se šílenou turbulencí. Bylo to vždy více trápení než létání. Až mě jednou napadlo obejít řady šípků přede mnou a dojít až k té ostré hraně. A rázem to bylo o něčem jiném. A dnes objev podruhé. Bylo to pro mě místo, kde se dá svahovat, ale nedá se tu svah hoblovat, protože se létá přes řadu šípků. Teď vím, že při severozápadním větru je tu super louka, kde se dá opravdu řádit! image

Odlétal jsem hodinku, kterou jsem si opravdu užil. Trochu přizmrzlý, ale spokojený. Škoda, že tu se mnou nikdo nebyl.

(Fotky si samozřejmě můžete kliknutím myši zvětšit, jak je u mě na webu obvyklé! image)

Modelářské diskuze - ČR

Modely letadel - Diskuse na Internetu, diskusní fóra

Modelářské diskuzní fórum o létání s velkými akrobaty. image česky
Diskuzní modelářská skupina. V rubrice Modelařské akce informace o akcích budoucích i minulých. image česky
Modelářské diskuzní fórum zejména o lodním modelářství. image česky
Diskuzní modelářská skupina. image česky V sekci Akce budoucí termíny modelářských akcí.
Diskuzní modelářská skupina. image česky

S Ocelotem na Ranou

Ocelot - Létání s Ocelotem

Předpověď na pátek dává vítr severozápad, 7 m/s, v poryvech 11 m/s. Raná! Venku dopoledne poprchává, ale když kouknu do dáli dál od hor, vidím jasnou krajinu. Svolávám SLČS a ukecávám na podvečerní výlet na Ranou jen Jardu.

image

Po práci musím ještě Ocelota rychle vystrojit, chybí mi baterka, chybí mi přijímač - viz FrSky X4R a nový akumulátor do Ocelota. To se daří a po půl páté vyrážíme s Jardou směr Raná.

Je šest a na parkovišti jsme úplně sami. Ranou máme jen pro sebe! Až po chvíli přijíždí další nadšenec, padáčkář. Bavíme se o větru, mělo foukat o dost víc. Na parkovišti to jsou slabé tři metry. Ale i to nám bude stačit. A hlavně i když se to nad Krušnými horami černá, tady žádný déšť nehrozí.

Vylezli jsme jen pod sedlo. Tady je vítr trochu silnější, pro nás dostačující. Raná je spasená ovcemi, bohužel je díky tomu vidět, že v místě, kde stojíme, je louka samý kámen. Menší kameny byly dřív schované v drnu trávy a dalo se sem sednout, teď je tráva spasená na milimetry a i malé kameny jsou pro model smrtící.

Hážeme modely do vzduchu a hned je jasné, že dneska to bude paráda. Stejnoměrný vítr, o prostor se dělíme jen s jedním padáčkářem a hledíme do zelené krajiny. Užíváme si to. Občas jeden nebo druhý zasvištíme letadlem, ale jinak se držíme od sebe v uctivé vzdálenosti. Minule jsme se tu na liduprázdné Rané srazili vysoko nad kopcem, tak jsme hodně opatrní image Přidává se ještě jeden padáčkář, ale všichni létáme se vzájemným respektem, takže pohoda.

image

Co pohoda není je zima. Je 10 stupňů a na větru nám rychle mrznou ruce na vysílačích. Ale radost z létání tyhle nelibé pocity snadno přebije! image Já bych uvítal trochu sluníčka hlavně kvůli viditelnosti. Když tlačím Ocelota do průletu a letím podél svahu proti sobě, letadlo se proti šedivým mrakům ztrácí.

Poletujeme hodinu, pak sestupujeme dolů ke cvičné louce a tady na vedlejší louce sedáme. Chtěl jsem do toho Jardovi při přistávání kecat, ale on si nalétl jednou, louku přeletěl, v druhém náletu vytáhl na Proximě plné klapky a sedl si mazácky k noze. image Padáčkář taky přistál. Pokecali jsme, Jarda si vykouřil cigáro a hurá do tepla auta. Pěkné to dnes bylo. Zasvištěli jsme si, zaakrobatili, zaplachtili jsme si!

PVC lehčené

Plasty

použití: Reklama, stavba modelů architektury a pod.
výhody:
 • snadné řezání nožem
 • snadné tvarování teplem
 • chemicky odolné
 • minimální absorpce vody (1%)
 • netoxický
Ukázky použití

Využití lehčeného PVC při tvorbě architektonických modelů

Základní náčrt

Fusion 360 - Základní náčrt

Začínám náčrtem základních rozměrů a pozic přepážek. A protože předpokládám, že loď bude z různých dílů, zakládám kontextovou volbou v browseru New Component novou komponentu a pojmenoval si ji trup geometrie. Začal jsem se jménem "trup" a později jsem komponentu přejmenoval na "trup geometrie". Šikovné pojmenování komponent je důležité, hodně akcí se později dělá výběrem objektů v browseru nalevo a mezi jen očíslovanými komponentami by se nikdo nevyznal.

image

Budu pracovat na trupu, dbám tedy, aby komponenta trup byla aktivní. Pozná se to podle kolečka s tečkou vedle názvu komponenty v browseru nalevo.

Začínám půdorysem. Zakládám nový náčrt - sketch v rovině x-y. Nad výkresem dělám obdélník s jedním rohem v počátku souřadnic, který ohraničuje rozměry trupu lodi. A obdélník si okótuji.

Náčrt pojmenovávám půdorys. Budu kreslit jen levou polovinu trupu. Celý trup dostanu ozrcadlením této levé poloviny podél roviny X-Z.

Další náčrt je bokorys. Zakládám ho v rovině X-Z kolmé na půdorys. Zase kreslím obdélník, tentokrát je svázaný s vrcholy obdélníka v půdorysu. Zachycuje rozměr trupu na výšku, tento rozměr si také okótuji. Zakresluji obrys trupu, zakresluji polohy důležitývh přepážek. Zadávám všechny vazby - constraints, kolmosti, rovnoběžnosti. Kótuji polohy všech přepážek a úhly.

image

Teď přichází obrat, na který než jsem přišel, tak mi to s Fusion vůbec nešlo. Normálně bych se vrátil k editaci půdorysu, abych tam zakreslil čáry, které vyplynou z poloh přepážek zakreslených v bokorysu. Když to ale ve Fusion uděláte, když se vrátíte zpět k editaci náčrtu, který jste dělali dříve, neuvidíte body a čáry náčrtu, který vznikl později. Tohle mi dalo zabrat, než jsem se přes tento problém přenesl. image A přitom je to tak jednoduché! Založit náčrt ve stejné rovině jako je původní půdorys, nazvat si ho třeba půdorys 2 a v něm uvidím body a čáry z náčrtů bokorys i půdorys. Mohu tak zakreslit polohy objektů na palubě podle poloh přepážek. Můstek, výstup z podpalubí na přídi a podobně.

image

Do roviny Y-Z vkládám další náčrt čelní pohled. Od tohoto náčrtu vytvářím Offset Plane v místě přepážky před motory, pojmenovávám ji přepážka 11. A v této rovině vytvářím nákres přepážka 11 a zakresluji do něj profil trupu v části od této přepážky k zrcadlu.

image

Bokorys 2 vznikl ze stejného důvodu jako půdorys 2. Poloha napojení dna trupu na boky vychází až z nákresu přepážka 11. V půdorysu i bokorysu jsou podle podkladu zakresleny průměty křivek trupu do půdorysu a bokorysu - čára Spline - Fit Point Spline.

image

FrSky X4R a nový akumulátor do Ocelota

Ocelot - Údržba

Baterky NiMh 650mAh, které jsem v Ocelotovi používal jsou už v akumulátorovém nebi. Doba pokročila, rád bych to zkusil s bateriemi Li-Ion. Akumulátory 18650 jsou sice docela těžké, ale stejně jsem vozil v letadle ve špici docela dost olova. A zároveň dám do letadla přijímač FrSky X4R.

image

Myslel jsem si, že velkou Li-Ionkou 1200 mAh letadlo vyvážím, ale když jsem do letadla strčil do předku baterku a za ní přijímač, chybělo do vyváženého stavu docela dost. Baterka má kolem 45 gramů, v ruce se to zdá dost, ale do letadla jsem musel dostat docela dost olova - 75 gramů. A to byl trochu problém, kolem válcové baterky moc místa není. Přijímač za baterku vlezl v pohodě.

Takže odteď mám Ocelota napájeného jednočlánkem Li-Ion.

Ocelot, Unneland

Ocelot - Videa s Ocelotem

Fréza 2.0 mm

CNC router Stepcraft-2/D.600 - Nástroje

Nástroj jsem objednával pod názvem "XCAN 10pcs 2.0mm Tungsten steel 2 blade flat end milling cutter 8/12/17/22mm cutting length 3.175 shank wood/plastic drill bits".

image

Fréza je v balení po 10 kusech.

Je dvoubřitá, spirálová, pravotočivá, s rovným čelem. Prodejce udává tyto oblasti použití: Wood , Plastic, Acrylic plate

Do CAM programu frézu zadávám takto:

image

image

Řežu s nimi PVC lehčené. Jedna fréza vychází na cca 25 Kč.

Bitmapová předloha

Fusion 360 - Bitmapová předloha

Kreslení plánu začíná vložením výkresu - bitmapové předlohy, podle které postupně zrekonstuuji 3D model lodi. Problém takových výkresů je v tom, že často nejsou přiliš přesné a taky v tom, že seženete třeba dva tři výkresy a každý je jinak. Někdy to bývá tím, že výkresy zobrazují různé verze předlohy, ale často to jsou ty chyby. Člověk až během kreslení přijde na to, kde to je správně. Během kreslení je třeba také porovnávat vznikající 3D model s fotografiemi předlohy, kde jsou vidět tvary a velikostní poměry.

image

Vkládám vybraný výkres třikrát do navzájem kolmých rovin x-y, x-z a y-z ve stejném měřítku a srovnané na sebe tak, aby seděly osy trupu a polohy přepážek - půdorys, bokorys a čelní pohled. Pokud je výkresů více, mohu si je položit do stejného místa a stejně zarovnané a při práci mohu mezi nimi přepínat. V tomto případě mám vložené dvakrát přes sebe bokorysy, jednou pohled z vnějšku, jednou řez trupem lodi.

image

Bitmapa se vloží Insert - Attached Canvas. Vyberu si rovinu podle toho, zda to bude výkres pro půdorys, bokorys nebo řezy. Nastavím velikost obrazu tak, aby odpovídal vytvářenému modelu. V tomto případě je loď dlouhá 15 metrů, ja ji chci v měřítku 1 : 16 a tak si nastavím rozměr bitmapy tak, aby od začátku paluny k jejímu konci bylo 935 mm. V browseru nalevo zvolím na právě zvoleném kanvasu kontextové Calibrate a v bitmapě zvolím dva body se známou vzdáleností a zadám tu vzdálenost. Výkres se zvětší na správnou velikost. Pozicování je trochu krkolomné. Aktivuje se na právě zvoleném kanvasu kontextovým Edit Canvas. Je třeba posunout výkres v rovině tak, aby zvolené místo na výkresu bylo na zvoleném místě souřadného systému. Já si třeba zvolil, že průsečík osy trupu a předku lodi bude ležet na souřadnici 0,0. Problém je, že šipky na posouvání výkresu jsou uprostřed bitmapy a při zvětšení (zoom) nejsou vidět buď ty šipky, nebo místo, které chceme napozicovat. Řeším to tak, že po hrubém napozicování šipkou pozicuji zadáváním posunu v mm zkusmo. Někdy je třeba výkres trošku pootočit o stupeň dva.

Nově vzniklé objekty si pojmenovávám.

Uzavřené plochy

Fusion 360 - Na co si dávám pozor

Tak jako u jiných programů je třeba si hlídat čistotu geometrie.

image

Když udělám náčrt, kontroluji, zda se jednotlivé plochy vybarví. Indikuje to, že je plocha čarami řádně uzavřena, že mi třeba čáry nejdou někam do prostoru, že leží v jedné rovině.

Přílety a odlety pátek 27.7.2018

Všeobecné letectví - EAA AirVenture Oshkosh 2018

Poznámky

Fusion 360 - Tutoriály

Vypsal jsem si tyto poznámky:

Objemové těleso - Body

Objemové těleso - Body je nepřerušovaný 3D tvar, jedno nepřetržité těleso. S objemovými tělesy v rámci jedné komponenty můžeme provádět vzájemně mezi sebou Booleovy operace, tělesa můžeme dohromady sjednotit, vypočítat rozdíl nebo průnik.

 • Pouze pro modelování
 • Neobjeví se v kusovníku na výkrese
 • Kopie jednotlivých těles mohu libovolně upravovat bez návaznosti na “matku” ze které vzešly.
 • Tělesa můžete přesouvat z jedné komponenty do druhé.

Komponenta - Component

Komponenta - Component se skládá z jednoho nebo více objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent. Komponenta může obsahovat jiné komponenty, je tak sestavou několika dílů. Komponenty mezi sebou mají různé vztahy. Můžeme je k sobě spojovat za použití vazeb.

 • Skládá se z objemových těles, náčrtů, konstrukční geometrie nebo jiných komponent.
 • Jedná se o díly, sestavy, pod-sestavy, atd…
 • Komponenty můžete slučovat do jednotlivých sestav / podsestav a také je mezi sestavami přesouvat.
 • Změna provedená na jedné komponentě se projeví i v jejich dalších kopiích.

Učení, mučení

Fusion 360 - Měřítko

Kreslení lodičky, které zde popisuji, je vlastně už třetí pokus. Ano, kreslil jsem to třikrát! První důvod, proč jsem se do toho pustil znova, bylo, že byl výkres zaplevelen různými pokusy, slepými uličkami nebo zbytečně složitými postupy. V průběhu kreslení jsem přišel na to, jak věc udělat elegantněji, jednodušeji, rychleji.

image

Potřetí jsem se do kreslení pustil proto, protože jsem nedokázal celý výkres zmenšit, popisuji to v následující kapitole.

Opakování kreslení mívá ještě jeden důvod. Během kreslení se člověk seznamuje s geometrií předlohy, přichází na to, že autor výkresu - bitmapové předlohy si některé čáry ve výkresu trochu vyfantazíroval, výkresy bývají často nepřesné nebo chybné. Až když vám vznikne pod rukama 3D model, ukáže se, že to neodpovídá skutečnosti nebo to někde v nějakém tvaru nedává smysl. Pomůže porovnávání s fotografiemi předlohy, kde jsou ty geometrie vidět.

Cvičení 2

Fusion 360 - Cvičení 2

Slepička byl geometricky jednoduchý případ. Druhým cvičením už má být složitější a komplexnější věc, než je stojánek na vajíčka. Loďička.

image

Loď je jednoduší konstrukčně než letadlo, odpustí konstrukční chyby v dimenzování, hmotnostech a podobně, princip skládání konstrukce je ale podobný, jako u letadla. A plochy už nejsou jen jednoduché rovinné, tvarování trupu už dává prostorové křivky.

Co cvičím:

 1. vytváření otvorů a vybrání v jednom dílu podle umístění a tvaru jiného dílu tak, aby díly do sebe zapadaly
 2. loď má symetrickou levou a pravou polovinu, chci kreslit jen jednu polovinu a druhá strana se má tvořit automaticky, změna tvaru na jedné straně se má promítnout do protější strany dílu
 3. některé díly a tvary jsou umístěny asymetricky, jsou tvary, které chci mít asymetrické buď jen na kreslené straně nebo jen na straně zrcadlené
 4. kreslení 3D modelu lodi - geometrie trupu, geometrie nástaveb
 5. vytváření konstrukce modelu lodi z konkrétních materiálů - tloušťky, průměry, vlastnosti použitého materiálu
 6. vyšetření polohy a tvarů dílů vnitřní konstrukce podle tvarů a umístění vybavení modelu - pohonu modelu, rádiového řízení

Změna měřítka celého projektu

Fusion 360 - Na co si dávám pozor

Můj styl práce při tvorbě modelu bylo vždy vytvořit výkres předlohy v rozměrech předlohy. Snadno tak mohu kontrolovat shodu 3D modelu se známými rozměry předlohy, snadno mohu kontrolovat proporce vůči objektům zachyceným na fotografiích. No a nakonec, když mám základní tvary a rozměry všech podstatných částí předlohy, celý výkres zmenším v zadaném měřítku. V tomnto případě tuhle loď, která je dlouhá 15 metrů, zmenším v měřítku 1 : 16 na lodičku dlouhou necelý metr.

image

Ve Fusionu jsem ale narazil. Ve Fusionu lze sice objekty zvětšit zmenšit, ale je to operace, která změní jen rozměry objektu na konci historie. Náčrty - sketches se nezmění, bitmapové předlohy - canvases se nezmění. A to je problém, protože i při další práci náčrty i bitmapové předlohy potřebuji a potřebuji je v odpovídajícím rozměru.

Volbou Modify - Change Parameters lze na jenom místě všechny kóty přepsat, lze zde dokonce psát i výraz, v mém případě za číslo s rozměrem stačí nakopírovat "/16". To bych ale musel mít všechno dokonale okótované a dokonale provazbené. A to nemám. Našel jsem i skript, který takové přepisování udělá za mě, ale problém nedokonalých náčrtů to neřeší!

Budu muset změnit svoji taktiku a kreslit už v měřítku budoucího modelu. A tuhle loď prostě znova nakreslit.

Diskuze na Internetu

Modely letadel - Diskuse na Internetu, diskusní fóra

naposledy přidané/změněné
FrSky-forum    MoNaKo DF    RC aerotowing - diskuse   

Diskuze na internetu (diskuzní skupiny) jsou místem, kde můžete pokládat ostatním své dotazy. Mohou být zajímavým zdrojem informací, stačí je třeba jen číst, ani se nemusíte sami ptát a do diskuze se zapojovat.

Diskuzí na internetu - diskuzních skupin - je na Internetu celá řada. Existuje jich obrovské množství, ale jen poměrně málo jich je aktivních. Tedy takových, kde najdete nějaké diskuzní příspěvky. A ještě méně je kvalitních, které se nezvrhly v tlachání o ničem.

Diskuzní fórum o maketách větroňů. (image polsky)
Modelářské diskuzní fórum o létání s velkými akrobaty. image česky
Uzavřená diskuzní skupina firmy RC Studio. image česky
Modelářské diskuzní fórum. image anglicky
Diskuzní modelářská skupina. V rubrice Modelařské akce informace o akcích budoucích i minulých. image česky
Modelářské diskuzní fórum zejména o lodním modelářství. image česky
Diskuzní modelářská skupina. Rakousko. image německy
Modelářské diskuze image anglicky. ( bylo www.rcaerotowing.com/forum )
Diskuzní fórum. (image rusky)
Modelářské diskuzní fórum. image po slovensky
Modelářské diskuze image anglicky.
Modelářské diskuse image anglicky.
Diskuzní modelářská skupina. image česky V sekci Akce budoucí termíny modelářských akcí.
Diskuzní fórum o maketách větroňů. image francouzsky image německy
Diskuzní fórum o maketách velkých větroňů založené modeláři z Anglie. image anglicky
Diskuzní modelářská skupina. image česky

Cvičení 1

Fusion 360 - Cvičení 1

V týdnu jsem po večerech studoval Fusion, koukal na tutoriály a i když mi to kvůli únavě z práce moc nešlo, jel jsem domů na Velikonoce dostatečně "nabrífovaný" a s úkolem realizovat něco jednoduchého od projektu v podobě výkresu ve Fusion po vyřezaní dílů na routeru a sestavení dílů dohromady. Tím něčím měl být velikonoční stojánek na kraslice, věc z plošných dílů vyříznutých z překližky.

image

Takovou věc už jsem dělal, ale chtěl jsem využít schopnosti Fusion, naučit se s ním pracovat lépe.

Doma jsem změřil vajíčka a za hodinku jsem měl nakreslený stojánek se slepičkou. Byl jsem dobře připravený, poctivě jsem nastavil v geometriích vazby, doplnil jsem příslušné kóty, v průběhu práce jsem si kontroloval, zda vše opravdu funguje parametricky, tedy zda když někde změním kótu, že se zbytek správně změně rozměru přizpůsobí a díly do sebe stále pasují. Ještě ten večer jsem vyřízl na routeru díly z překližky. Druhý den to vnučka vyzdobila, překvapilo mě, jak to malá čtyřletá holka bez pomoci a napovídání zvládla. Stojánek jsem slepil a sloužil na svátečním stole. Všichni byli spokojeni! image

image

Pro nakreslení děr pro zámky jsem použil Modify - Combine - Cut, zatrženo Keep Tools, kde díl s dírama byl Target Body a díly s nosy byly Tool Bodies. Pro rozložení dílů do jedné roviny, abych nad nimi mohl připravit G-code pro stroj, jsem použil add-in Nester. Už na tomhle jednodduchém výrobku je vidět síla Fusion 360 a tou je parametrizace. Když dodatečně změním nějaký rozměr, třeba jsem zvětšil díry pro vejce a kvůli tomu i velikost té desky, vše dál pasovalo a nejen to. Řezací plán, ve které jsem měl díly položeny jakoby do plátu překližky, se automaticky změnil taky!

Samozřejmě při tom všem myslím na letadla! image

Výroba rádii FrSky v Číně

Modelářství a technika

Vakuování uhlíkové výškovky

Přehled modelářských technologií - Vakuování v pytli

Přehled modelářských technologií

Přehled modelářských technologií

Dost často se setkávám s tím, že modeláři létají s letadlem ze stavebnice a mají jen mlhavou nebo žádnou představu, jak jsou díly jejich letadla vyrobeny. Tápou potom při opravách drobných šrámů i větších zlomenin, neví, kam mohou do konstrukce říznout, neví, čím a jak lepit. Možná tedy pomůže vědět, z čeho a jak je co vyrobeno.

Stavba lodi

O všem možném - Technika

Jak rychle připravit díly pro řezání

Fusion 360 - Jak rychle připravit díly pro řezání

Pro řezání na routeru je třeba dát díly, které se řežou z jedné tloušťky, do jedné roviny do pomyslného plátu překližky. To za vás udělá add-in Nester.

Princip práce ukazuje toto video:

Autor add-inu ho dává zdarma ke stažení na stránce github.com.

Lars Christensen pěkně ukazuje, jak se se skriptem pracuje:

Díl překližky by měl býr kolmý k ose Z, jako to je v routeru!

Vagón

Fusion 360 - Komplexní ukázky práce

Je poučné se podívat na komplexní příklad praktické práce.

image anglicky

 • 1.díl:
  • vložení dříve připravené komponenty do nového projektu, do nové sestavy - Insert Into Current Design
  • při otáčení nebo posunu komponent vůči ostatním komponentám zatrhne Capture Position
  • namnožení jedné komponenty - Copy, Paste
  • vložení obrazové předlohy - bitmapy - Insert - Attached Canvas, na canvas kontextové Calibrate [8:45]
  • schovávání komponet ]10:08]
  • vytváření nové komponenty, pojmenování komponenty [11:50]
  • vytvoření skeče nové komponenty na ploše jiného dílu (komponenty) a jeho projekcí do nového skeče - [P], Project [12:00]
  • okótování [D] [13:30]
  • díra skrz několik dílů - Extrude, Cut [20:30]
  • namnožení děr v pravidelném rozestupu - Create - Pattern on Path, Pattern Type: Faces a vybrat plochy díry okna

 • 2.díl:
  • návrat v historii, dají se doplnit díly, na které se mají uplatnit pozdější úpravy [3:20]
  • spojení více těles v jedno - Modify - Combine [9:00]
  • rozdělení tělesa v ose - Modify - Split Body [10:50]ľ
  • změna v hostorii provedené operace (oprava) - kontextové menu na položce historie Edit - Feature [12:50]
  • díly, které bude vyrábět - tisknout samostatně, dělá jako jinou komponentu, [23:00] zakládá v rootu stromu komponent novou komponentu "rám okna"

 • 3.díl:
  • obarvení dílů - Modify - Appearance [11:50]