¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojištění

Povinné pojištění stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.04.2024

O pojištění mluví Zákon 431/2022:

§54d

Pojištění
(1) Provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A2 otevřené kategorie provozu, provozovatel bezpilotního systému v podkategorii A3 otevřené kategorie provozu, pokud maximální vzletová hmotnost bezpilotního letadla přesahuje 4 kg, a provozovatel bezpilotního systému ve specifické kategorii provozu musí mít po celou dobu provozování bezpilotního systému sjednáno pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému a zaplaceno pojistné; to neplatí, je-li provozovatelem bezpilotního systému spolek podle § 54n nebo člen takového spolku.
(2) Nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a) jinak, sjednává se pojištění odpovědnosti za škody z provozu bezpilotního systému
a) v otevřené kategorii provozu ve vztahu ke všem bezpilotním systémům provozovaným jejich provozovatelem a
b) ve specifické kategorii provozu ve vztahu ke každému bezpilotnímu systému samostatně.
(3) Minimální výši limitu pojistného plnění pro jednotlivé kategorie a podkategorie provozu stanoví prováděcí právní předpis, nestanoví-li výši limitu pojistného plnění přímo použitelný předpis Evropské unie upravující pojištění leteckých dopravců a provozovatelů letadel10a).

Povinně je třeba pojistit létání s modelem těžším než 4 kg.


zpátky na: Kde se smí létat


přehled kapitol:

  1. Letecké modelářství, zákony, právo, legislativa
  2. Letecké modelářství a právo do roku 2020
  3. Letecké modelářství a právo od roku 2021
  4. Letecké modelářství a právo od roku 2024
  5. Letecké modelářství a právo - Odkazy
  6. Kde se nesmí létat
  7. Kde se smí létat
  8. Pojištění

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace | Legislativa)