¦ Kontakt ¦ Hledat image

Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.12.2020

Protože se příprava novely leteckého zákona opožďuje, vydávává Úřad pro civilní letectví formou veřejné vyhlášky opatření obecné povahy s názvem Omezený prostor LKR10 - UAS.

Úřad pro civilní letectví - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy [pdf]

Podle mě vnáší tato vyhláška do situace zmatek, protože například zavádí do právní regulace hranici 20 kg, která v nařízení EU není. Taktéž ve vyhlášce "čtu", že platí pro všechny bez výjimky, protože je oblast její působnosti daná územím ČR a tedy že výjimka pro Svaz modelářů neplatí.

Kdo se chce blíže seznámit se strukturou práva a předpisů, doporučuji: Mgr. Petr Schlesinger - Jak se vyznat v právních předpisech [pdf]

Ještě citace: "K řízení o zrušení vadného opatření obecné povahy nebo jeho částí je podle soudního řádu správního příslušný krajský soud. Návrh může podat každý, kdo tvrdí, že jím byl zkrácen na svých právech. Účastníky řízení jsou pouze navrhovatel a odpůrce, tedy ten, kdo napadené opatření obecné povahy vydal. Při hodnocení tvrzené vadnosti aplikuje soud pětistupňový tzv. algoritmus přezkumu opatření obecné povahy, ve kterém postupně hodnotí, zda měl daný správní orgán vůbec pravomoc napadené opatření obecné povahy vydat, zda při jeho vydání nepřekročil meze své zákonem vymezené působnosti, zda byl dodržen správný procesní postup, zda není v rozporu s hmotným právem a nakonec zda je proporcionální. Tedy zda je taková právní regulace přiměřená, zda tedy umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, zda s tímto cílem vůbec souvisí a zda případně nelze sledovaného cíle dosáhnout jinými, mírnějšími prostředky. Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy tímto testem prošlo, návrh zamítne. Jinak je celé (či jen jeho část) zruší, a to ke dni, který v rozsudku určí. Takové rozhodnutí však působí jen ex nunc, tzn. že práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před jeho zrušením zůstanou nedotčena."

A poznámka: V pdf souboru vydaném ÚCL se nedá vyhledávat, nedají se z něj texty kopírovat :-(

Novela zákona č. 49/1997 Sb. stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.01.2021

Aktuálně probíhá jednání o novele zákona o civilním letectví. Zde můžete sledovat průběh jednání:

Úřad vlády České republiky


zpátky na: Letecké modelářství a právo od roku 2021 │ dál: Jak budu od roku 2021 létat já?


přehled kapitol:

  1. Letecké modelářství a právo od roku 2021
  2. Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS
  3. Jak budu od roku 2021 létat já?
  4. Kde je létání zakázáno - Ochranná pásma
  5. Létání v CHKO
  6. Co mi pořeší létání pod křídly klubu?
  7. Další informace
  8. Souvislosti
  9. Historie - Doplněk X
  10. Politika

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace | Zákony)