image image

Použití čtyřkanálového přijímače  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.08.2004
Mám v modelu přijímač s malým počtem kanálů. Druhé servo křidélek je však nastaveno na 5.kanále, ale můj přijímač je jen 4 kanálový. Chci změnit přiřazení serv vývodům přijímače.
Účel

Přesun druhého serva křidélek z výstupu 5 na výstup 4.

Souvislosti

Změna se projeví jen v nastavení tohoto modelu

Postup

Křidélka na výstupu přijímače 5 se přesunout na výstup přijímače 4 místo plynu. U výstup 5 se zruší přiřazení křídýlek.

menu položka
menu
nastavení původní nové
Servo
 Servo Assign
  4ThrottleAileron
  5Aileron----------

Namixování klapek do křidýlek stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

09.04.2005

Mám akrobata pouze s křidélky. Každé má samostatné servo. Pro přistání chci křidélka použít jako vztlakové klapky. Jak to udělat?

Účel

Vysunutí křidélek jako vztlakových klapek.

Souvislosti

Změní nastavení u aktuálního modelu. Nastavení bude platné ve všech letových fázích.

Postup

Jako obvkle začínám od konce. Tedy od kormidel.

akce postup
Zkontrolovat a případně přiřadit křidélkům mix AILERON+

image

Na obrázku je znázorněno, že serva křidélek jsou připojena do výstupu přijímače číslo 1 a 5.
Servo
Servo Assign
Na řádku 1 a 5 musí být AILERON+

Servo.Assign
1 AILERON+ UNI 3P
2 ELEVATR+ UNI 3P
3 Throttle UNI 3P
4 Rudder UNI 3P
5 AILERON+ UNI 3P
6 ------------ --- --
Zontrolovat a případně opravit definici mixu AILERON+
Předpokládáme totiž dále, že tento mix je nastavený standardně. Tedy tak, jak přišel z továrny.
Setup
Mixer definition
AILERON+
V mixu musí být na vstupu křidélka (Aileron) a klapky (Flap)
Zapnout a nastavit v mixu AILERON+ vstup od klapek. Mixer
AILERON+OFF hodnoty v řádku Flap nahraďte hodnotami o kolik chcete, aby se přestavila křidélka při plné výchylce klapek klapek dolů a nahoru (% by mělo být menší, než % od křidélek - Aileron).
Pokud nechcete křidélka přestavovat nahoru, ponechte v příslušném sloupci OFF.
Zkontrolovat smysl výchylek.

Zadání zní, sklopit křidélka při vytažení klapek dolů.
Je-li výchylka křidélek opačná než chcete, najeďte v řádku Flap na příslušnou hodnotu a stiskem tlačítka REV/CLR smysl výchylky otočte (z kladné hodnoty se udělá záporná nebo ze záporné kladná).
Připravit si nastavování míry vysunutí klapek za letu.

Aby nebylo nutné kvůli dolaďování % vlivu klapek v mixu přistávat, měnit nastavení, odstartovat a zkoušet, znovu přistávat atd. atd. je možné inicializovat nastavování této hodnoty 3D kolečkem za letu.

Protože chci, abych při přestavování (ladění) za letu měl ruku stále na výškovce a výškovku ovládám levou rukou, nastavím si nastavování na pravé 3D kolečko.
Najeďte v řádku Flap na hodnotu kterou chcete nastavovat za letu.
Stiskněte tlačítko
Stiskněte pravé 3D tlačítko.
Opustťe toto menu. Na stavovém displeji se vpravo nahoře indikuje nápisem 5Mx Part4> funkce pravého 3D kolečka.
Povolit nastavování 3D kolečkem za letu.

Zámeček uprostřed nahoře indikuje, že není možné 3D kolečko použít. Zámeček je zamčený.
Stiskněte tlačítko (musíte vyskákat ze všech podmenu)
Zámeček se odemkl.

Otáčením pravého 3D kolečka měníte úroveň mixování klapek do křidélek.Dále: Příklady nastavení vysílače 2image

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Příklady)