image image

Příklady nastavení vysílače 5

Nastavení pro větroň se třemi klapkami na křídlestálý odkaz / permalink

25.03.2004

Pro svého Luňáka jsem si musel připravit poměrně nezvyklé nastavení rádia. Luňák má na každém křídle 3 klapky, které fungují jako vztlakové klapky a křidélka. Já u modelu ještě požaduji fungování vnitřních vztlaků jako brzd (vyklopení ve velkém úhlu) proti vyklopení vnitřních křidélek nahoru (butterfly).

Pro řízení modelu jsem zvolil vysílač Multiplex Evo 9. Celá instalace rádia musí samozřejmě respektovat možnosti tohoto vysílače.

Zadánístálý odkaz / permalink

20.01.2004

Bez zkušenosti s počítačovým rádiem vymýšlím, jak to všechno má vlastně fungovat. Moc mi chybí praxe.

Využití kanálů rádiastálý odkaz / permalink
25.03.2004
9 kanálů rádia bude přiřazeno takto:

 • výškovka - výstup 2 - jedno servo
 • směrovka - výstup 4 - jedno servo
 • vnější křidélka - výstup 1, 5 - dvě serva
 • vnitřní křidélka - výstup 6, 7 - dvě serva
 • vztlaky - výstup 8, 9 - dvě serva (vychylují se jen dolů)
 • závěs pro vlek - výstup 3 - jedno servo

image
Funkcionalitastálý odkaz / permalink
20.01.2004
Řízení bude fungovat takto:

 • jako křidélka fungují na každém křídle dvě klapky - budu jim říkat vnější křidélka (klapka na konci křídla) a vnitřní křidélka (klapka uprostřed křídla)
 • vnější křidélka se vychylují více než vnitřní
 • výchylka křidélek je diferenciována - vychylují se více nahoru než dolů
 • směrovka je ovládána samostatně (kniplem výškovky), ale je možné ji po přepnutí spřáhnout s křidélky; vychyluje se současně s křidélky
 • vztlakové klapky vychylují dolů i nahoru
 • klapka u trupu se se vztlaky vychyluje jen dolů, pohyb nahoru je blokován (zavěšení této klapky neumožňuje vychýlení nahoru)
 • křidélka se vychylují se vztlaky - vnitřní křidélka více, vnější křidélka méně
 • křidélka se vychylují jako vztlaky i nahoru
 • poloha vtlakových klapek bude ovládána přepínačem se třemi polohami: výchylka nahoru, zatažené klapky (v neutrálu), výchylka dolů
 • brzdy jsou realizovány vyklopením vztlakových klapek ve velkém úhlu dolů a křidélek nahoru (butterfly) - viz Butterfly
 • výškovka je přetrimována výchylkou vztlakových klapek
 • výškovka je přetrimována výchylkou brzd
 • závěs pro aerovlek bude vypínán samostatným přepínačem

Letové režimystálý odkaz / permalink
20.01.2004
Budou využity všechny 3 letové režimy:

 • 1 - normal
 • 2 - kroužení
 • 3 - přistání

V režimu normal bude vše v nule.

V režimu kroužení budou vysunuty vzlakové klapky a případně lehce trimováno "těžký na ocas".

V režimu přistání budou naplno vysunuty vzlakové klapky a případně lehce trimováno "těžký na hlavu".

<
Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.


předchozí stránka imagePříklady nastavení vysílače 4Příklady nastavení vysílače 6image následující stránka

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Příklady)