image image

Příklady nastavení vysílače 4

Stopky ovládané plynemstálý odkaz / permalink

04.04.2004
U elektroletu je výhodné vědět, jak dlouho trvá motorový let. Pro tento účel jsou určeny stopky Sum. V příkladu je ukázáno, jak tyto stopky ovládat ovládáním motoru - tahovým ovladačem E.

akcepostup
Přiřadit stopkám SUM posuvný ovladač E

Poznámka: Během nastavování budete varováni před přepsáním předešlého nastavení. Myslete na to, že tato změna se projeví u všech modelů, které používají toto přiřazení ovladačů - assignment.
Setup
Assignment
Switches

Sum E
Nastavit pozici sepnutí stopek
Control
Contr.switch

E ↓* -45%

Jak nastavit DELTA mix - problémy s nastavením řízení samokřídla stálý odkaz / permalink

14.01.2006

Zadání je jednoduché. Problémy s nastavením velké. Znám tento problém i z nastavování jednodušších rádií. Při nastavování chodí třeba obráceně jeden elevon, po chvíli nastavování začne chodit výškovka jako křidélka, křidélka jako výškovka. Když to napravíte, chodí zase opačně výškovka. A tak stále dokola, až si říkáte: "To přece není možný!"

Popíšu, jak se takové nastavení na Evu provádí.

Jaké je tedy přesné zadání? Takovéto:

  • křidélka budou na pravém kniplu, výškovka na levém
  • serva jsou v křídle naležato
  • táhla vedou horem - páky serv i páky elevonů jsou "nahoru"
  • při přitažení (knipl výškovky k sobě) jdou oba elevony nahoru
  • při potlačení (knipl výškovky od sebe) jdou oba elevony dolů
  • při pravých křidýlkách (knipl křidélek doprava) jde pravý elevon nahoru, levý dolů
  • při levých křidýlkách (knipl křidélek doleva) jde pravý elevon dolů, levý nahoru

Poznámka: na model koukáme zezadu ve směru letu.

akcepostup
Nastavit mode 1. Setup
Assignment
Mode
Přiřazení serv výstupům přijímače.
Výstupy 1 a 5.
Na výstupech 1 a 5 musí být mix DELTA+.
Servo
Servo Assign

Připojit serva k výstupu přijímače 1 a 5.

Kontrola chodu výškovky. Natáhnout výškovku - levý knipl k sobě.

Páky obou serv by se měly pohnout dopředu a elevony by se měly zvednout nahoru.

Otočení smyslu výchylek u elevonu, který nechodí ve správném smyslu (kontrola v minulém bodu).

Reverzuje se to servo/a, u kterého se elevon sklápí při přitažení kniplu dolů.

Servo
Calibrate
REV/TRM
stisk tlačítka REV/CLR
Kontrola, zda elevony při vychýlení křidélek chodí proti sobě - každý na opačnou stranu. Zahýbat křidélky (pravý knipl doprava doleva)
Kontrola smyslu výchylek elevonu na křidýlka Vychýlit křidýlka doprava (pravý knipl doprava) - levý elevon by měl jít dolů, pravý nahoru.

Vychýlit křidýlka doleva - levý elevon by měl jít nahoru, pravý dolů.

Změna smyslu výchylek křidýlek, pokud v předchozím kroku chodila opačně.

To otočí smysl vstupu křidélek. Z 50% (například) to udělá -50% .

Mixer
DELTA+
Aileron
stisk tlačítko REV/CLR
Kontrola chodu výškovky. Natáhnout výškovku - levý knipl k sobě.

Oba elenony by se měly zvednout nahoru.

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.


imagePříklady nastavení vysílače 3Příklady nastavení vysílače 5image

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Příklady)