image image

Controlstálý odkaz / permalink

23.06.2004

Zde se nastavuje, jak se mají zásahy do řízení ovladači na vysílači projevit na řízených funkcích.

Řízené funkce jsou:

řízená funkce
(control function)
popis assign. servo assign.
Aileron křidélka û ü
Elevator výškovka û ü
Rudder směrovka û ü
Throttle plyn ü ü
Spoiler aerodynamické brzdy ü ü
Flap/RPM vztlakové klapky / otáčky rotoru ü ü
L. gear podvozek ü ü
Tow rel. vypínání vlečného háčku ü ü
Brake brzdy ü ü
Gyro gyroskop ü ü
Mixture směšovací poměr ü ü
AUX1 volný kanál ü ü
AUX2 volný kanál ü ü
Collect. kolektiv ü  
Thr. lim.   ü û

Umožňuje u jednotlivých funkcí nastavit dvojité výchylky, S charakteristiky, citlivost trimu atp.

Jak se vyvolá

Tlačítkem image na klávesnici vysílače.

Souvislosti

Zobrazí se jen ty řízené funkce, které jsou u zvoleného modelu použity.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Některá nastavení jsou platná pro všechny letové fáze, některá se nastavují pro jednotlivé letové fáze zvlášť:

Trimy: křidélek, výškovky, směrovky.

Dráha serva (travel): křidélek, výškovky, směrovky.

Nastavená poloha: spoilery, klapky.

Pozná se to na displeji podle přítomnosti názvu letové fáze:

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Další možností je řízení ovládaných funkcí přímo přepínačem letových fází (Zpomalení chodu serv Servo slow movement). Ty které jsou proporcionální však nemusí chodit v celé dráze.

Přehled nastavenístálý odkaz / permalink

23.06.2004

Aileronstálý odkaz / permalink

06.04.2004
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Expostálý odkaz / permalink
24.02.2007

Nastavení průběhu výchylky kormidla v závislosti na výchylce kniplu.

Také se této funkci říká S-charakteristika podle tvaru průběhu závislosti výchylky kormidla na výchylce kniplu. Prvotně je nastavena nulová S-charakteristika. To je stav, kdy je výchylka kormidla přímo úměrně závislá na výchylce kniplu. Průběh výchylky tvoří přímku.

Běžně se používá nastavení, kdy je výchylka kormidl akolem neutrálu menší, jemnější. Nastavuje se hodnota do mínusu. -30%, -50%.

Elevatorstálý odkaz / permalink

24.02.2007
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Expostálý odkaz / permalink
24.02.2007

Nastavení průběhu výchylky kormidla v závislosti na výchylce kniplu.

Také se této funkci říká S-charakteristika podle tvaru průběhu závislosti výchylky kormidla na výchylce kniplu. Prvotně je nastavena nulová S-charakteristika. To je stav, kdy je výchylka kormidla přímo úměrně závislá na výchylce kniplu. Průběh výchylky tvoří přímku.

Běžně se používá nastavení, kdy je výchylka kormidl akolem neutrálu menší, jemnější. Nastavuje se hodnota do mínusu. -30%, -50%.

Spoiler stálý odkaz / permalink

23.06.2006

Nastavení chování spoilerů - aerodynamických brzd.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

image více ...

Flapstálý odkaz / permalink

23.06.2006

Nastavení chování vztlakových klapek.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

image více ...

Contr.switchstálý odkaz / permalink

06.04.2004
Zde se nastavují polohy sepnutí proporcionálních ovladačů vysílače ve funkci spínačů.