image image

Throttle - ovládání motoru (plyn)stálý odkaz / permalink

21.11.2004

trim:ANO
krok trimu:ANO
dvojité výchylky:NE
velikost výchylek:NE
exponenciální průběh:NE
zpomalení chodu serva:ANO
růné nastavení pro letové fáze:NE

Vysílač nemá sice možnost nastavit na plynu S charakteristiku, ale dráhu serva lze nastavit v pětibodové křivce.

Nastavuje se poloha volnoběhu - Idle. To je poloha serva při úplně staženém plynu. Vypínání motoru se provádí tlačítkem T.cut. To stáhne plyn z polohy Iddle (volnoběh) na 0.

Trim kniplu plynu posouvá polohu volnoběhu. Na plný plyn nebo stop polohu nemá vliv.

Letové fáze nemají na ovládání plynu žádný vliv.

Plyn se nastavuje v menu Control - Throttle:

Throttlestálý odkaz / permalink
30.12.2004
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

Tlačítko pro vypínání motoru T.cut se volí v menu Setup - Assignment - Switches:

Zhasíná motor. Pokud je standardně přiřazen spínač H, stáhne po dobu držení spínače H úplně plyn do polohy, kdy motor zhasne (úplné uzavření karburátoru). Lepší by bylo, kdy se po jediném krátkém stisku plyn stáhl natrvalo. Lze to nastavit v menu Setup - Assignment - Switches.

Volnoběh Iddle se nastavuje trimem kniplu plynu v rozmezí 0 - 20% výchylky serva. Pokud se změní krok trimu, lze volnoběh nastavit v jiném rozmezí než 0 - 20%!

Krok trimu Step se volí najetím a stiskem 3D kolečka nebo klávesou Enter.

Slow zpomaluje chod serva.

Volí se najetím a stiskem 3D kolečka nebo klávesou Enter. Maximální doba přejezdu z jedné krajní polohy do druhé je 4 sekundy. Nastavuje se s krokem desetiny sekundy.

Vlastní chod serva plynu (přizpůsobení mechanickým poměrům na táhlu, charakteristika karburátoru atp.) se nastavuje v menu Servo - Calibrate - Throttle.

Nastavuje se velikost a průběh výchylky serva, střední poloha, reverzace serva:

Calibr. Throttlestálý odkaz / permalink
21.11.2004
Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
REV/TRMstálý odkaz / permalink
21.11.2004

volí se najetím a stiskem 3D kolečka nebo klávesou Enter.

reverzovaný průběh REV reverzuje chod serva stiskem klávesy REV/CLR. Graf zobrazující dráhu serva se celý převrátí. Kalibrace by se měla provést znova.

TRM posouvá celý graf o 10% nahoru nebo dolů.

P1 .. P5stálý odkaz / permalink
21.11.2004

Nastavování křivky průběhu výchylky serva (P1 .. P5) slouží například ke kompenzaci nestejného chodu mechaniky vysouvání klapek. Lze tak zařídit shodné vysouvání klapek na obou polovinách křídla. Korekce by neměla být větší než asi 10 - 15%, protože jinak se zmenšuje síla na servu. To, zda se na servu dá nastavit 2, 3 nebo 5 bodová křivka se volí v menu Servo-Assignment.

Viz Z provozu - Nastavení modelu a Z provozu - Nastavení modelu - Kalibrace serv.

Zpět do Řízené funkce (control functions)

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.