image image

Spoiler - aerodynamické brzdystálý odkaz / permalink

22.06.2006

Ovládaná funkce. Používá se k ovládání aerodynamických brzd vysouvaných z křídla nebo je možné ho využít k ovládání křidélek a klapek pro nastavení konfigurace pro brždění - tzv. "butterfly".

Brzdy lze ovládat tahovým ovladačem, přepínačem nebo kniplem plynu nebo určit pro některou z letových fází fixní polohu..

Tato funkce vstupuje do standardního mixu ELEVATOR+, aby bylo možno kompenzovat vysunutí brzdících štítů nebo křidélek nahoru změnou polohy výškovky (podobně VTAIL+). Do mixu AILERON+ je funkce zavedena proto, aby bylo možno realizovat konfiguraci butterfly (podobně FLAP+).

zpomalení chodu serva:ANO, 0 - 4 sec
růné nastavení pro letové fáze:pro jednotlivé letové fáze možnost nastavit fixní polohy nebo ponechat ovládání polohy ovladačem rádia (hodnota OFF)

Zpomalení i fixní polohy lze ovládat za letu 3D kolečkem.

  • Nastavování čím budou brzdy ovládány se určuje v menu Assignment
  • Nastavování, jak se mají brzdy chovat, se provádí v menu Control
  • volba, zda mají být serva ovládáná přímo touto funkcí nebo má funkce vstupovat do mixu a až ten má ovládat brzdy, se provádí v menu Servo - Servo Assign
Spoiler stálý odkaz / permalink
23.06.2006

Nastavení chování spoilerů - aerodynamických brzd.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Jak se vyvolá

V menu Control (image) volbou Spoiler.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Nastavuje se Run time - doba přeběhu z původní polohy brzd do nové polohy - zpomalení. Je-li Fixed value nastaveno na OFF, mění se poloha brzd podle polohy zvoleného ovladače. Nastaví-li se v jednotlivých letových fázích procenta (-100% .. 0% .. +100%), budou se brzdy po přepnutí letové fáze samy přestavovat do zvolené polohy.

Zpět do Řízené funkce (control functions)

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.