image image

Flap - vztlakové klapkystálý odkaz / permalink

23.06.2006

Ovládaná funkce. Používá se k ovládání vztlakových klapek na křídle.

Vztlakové klapky lze ovládat tahovým ovladačem, přepínačem nebo kniplem plynu nebo určit pro některou z letových fází fixní polohu.

Tato funkce vstupuje do standardního mixu ELEVATOR+, aby bylo možno kompenzovat vysunutí klapek změnou polohy výškovky (podobně VTAIL+). Do mixu AILERON+ je funkce zavedena proto, aby bylo možno realizovat spřažení křidélek se vztlakovými klapkami - klapka po celém rozpětí křídla.

zpomalení chodu serva:ANO, 0 - 4 sec
růné nastavení pro letové fáze:pro jednotlivé letové fáze možnost nastavit fixní polohy nebo ponechat ovládání polohy ovladačem rádia (hodnota OFF)

Zpomalení i fixní polohy lze ovládat za letu 3D kolečkem.

  • Nastavování čím budou klapky ovládány se určuje v menu Assignment
  • Nastavování, jak se mají klapky chovat, se provádí v menu Control
  • Volba, zda mají být serva ovládáná přímo touto funkcí nebo má funkce vstupovat do mixu a až ten má ovládat klapky, se provádí v menu Servo - Servo Assign
Flapstálý odkaz / permalink
23.06.2006

Nastavení chování vztlakových klapek.

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.
Jak se vyvolá

V menu Control (image) volbou Flap.

Souvislosti

Platí pro zvolený model. Změny se u ostatních modelů neprojeví.

Nastavuje se Run time - doba přeběhu z původní polohy klapek do nové polohy - zpomalení. Je-li Fixed value nastaveno na OFF, mění se poloha klapek podle polohy zvoleného ovladače. Nastaví-li se v jednotlivých letových fázích procenta (-100% .. 0% .. +100%), budou se klapky po přepnutí letové fáze samy přestavovat do zvolené polohy.

Zpět do Řízené funkce (control functions)

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.