image image

Příklady nastavení vysílače 3

Mírné potlačení výškovky při vysunutí vztlakových klapekstálý odkaz / permalink

03.07.2004

Při vysouvání vztlakových klapek bych chtěl automaticky přetrimovat na mírně potlačeno. Pomůže mi to při přistávání. Nebudu muset při přistávání tak tlačit. Jak to udělat?

Účel

Přetrimování výškovky v závislosti na poloze vztlakových klapek.

Souvislosti

Změní nastavení u aktuálního modelu. Nastavení bude platné ve všech letových fázích.

Postup

Poznámka: Byl jsem otázán, jak přijdu na to, kde mám s nastavováním rádia začít. Začínám od konce. V tomto případě chci nastavovat chování výškovky a tak začnu od výstupu přijímače pro výškovku přes mix na výstup k tomuto výstupu připojenému atd.

akcepostup
Zontrolovat a případně přiřadit výškovce mix ELEVATR+

image

Na obrázku je znázorněno, že servo výškovky je připojeno do výstupu přijímače číslo 2.
Servo
Servo Assign
Na řádku 2 musí být ELEVATR+

Servo.Assign
1 AILERON+ UNI 3P
2 ELEVATR+ UNI 3P
3 Throttle UNI 3P
4 Rudder UNI 3P
5 AILERON+ UNI 3P
6 ------------ --- --
Zontrolovat a případně opravit definici mixu ELEVATR+ Setup
Mixer definition
ELEVATR+
V mixu musí být na vstupu výškovka (Elevator) a klapky (Flap).
Zapnout a nastavit v mixu ELEVATR+ vstup od klapek. Setup
Mixer
ELEVATR+

5x Mixer. ELEVATR+
 
Elevator - 100% 100%
Spoiler - 5% 10%
Flap - OFF OFF
Thr -Tr - OFF OFF
-------------- - ----------------


OFF hodnoty v řádku Flap nahraďte hodnotami o kolik chcete, aby se přestavila výškovka při plné výchylce klapek dolů a nahoru (% by mělo být menší, než % od výškovky - Elevator).
Pokud nechcete s výškovkou hýbat při jednom smyslu výchylky klapek (třeba nahoru), ponechte v příslušném sloupci OFF.
Zkontrolovat smysl výchylek.

Zadání zní, potlačit výškovku při vytažení klapek dolů.
Je-li výchylka výškovky opačná než chcete, najeďte v řádku Flap na příslušnou hodnotu a stiskem tlačítka REV/CLR smysl výchylky otočte (z kladné hodnoty se udělá záporná nebo ze záporné kladná).
Připravit si nastavování míry přetrimování výškovky za letu.

Aby nebylo nutné kvůli dolaďování % vlivu klapek v mixu přistávat, měnit nastavení, odstartovat a zkoušet, znovu přistávat atd. atd. je možné inicializovat nastavování této hodnoty 3D kolečkem za letu.

Protože chci, abych při přestavování (ladění) za letu měl ruku stále na výškovce a výškovku ovládám levou rukou, nastavím si nastavování na pravé 3D kolečko.
Najeďte v řádku Flap na hodnotu kterou chcete nastavovat za letu.
Stiskněte tlačítko <O>
Stiskněte pravé 3D tlačítko.
Opustťe toto menu. Na stavovém displeji se vpravo nahoře indikuje nápisem 5Mx Part4> funkce pravého 3D kolečka.
Povolit nastavování 3D kolečkem za letu.

Zámeček uprostřed nahoře indikuje, že není možné 3D kolečko použít. Zámeček je zamčený.
Stiskněte tlačítko <O> (musíte vyskákat ze všech podmenu)
Zámeček se odemkl.

Otáčením pravého 3D kolečka měníte úroveň mixování klapek do výškovky.

Nastavení krajní výchylky serva jednodušejistálý odkaz / permalink

30.05.2004
Někdy je třeba omezit krajní výchylku serva. Je to v případě, že by se páka serva opírala v krajní poloze o okraj štěrbiny krytky serva nebo hrozí vyskočení táhel kvůli nepříznivému úhlu páky a táhla atp.

Krajní poloha se nastavuje v menu Calibrate. Běžně se to dělá tak, že se mění nastavení a občas se zahýbe kniplem, aby se ověřilo nastavení. To však nemusí být vždy triviální záležitost, protože na polohu páky serva může mít vliv několik ovladačů rádia. Na stránce Mike Shellim jsem našel jednodušší postup.

akcepostup
Editace krajní polohy Servo
Calibrate
Volba serva
Volba nastavení P1 / P5
Režim editace Stisk 3D kolečka
Zapnout režim "servo v krajní poloze"

(Servo vyjede do zvolené krajní polohy)
tlačítko image
Nastavit krajní polohu
otáčení 3D kolečka
Vypnout režim "servo v krajní poloze"

(Servo se vrátí do neutrálu)
tlačítko image
Konec editace Stisk 3D kolečka

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.


imagePříklady nastavení vysílače 2Příklady nastavení vysílače 4image

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Příklady)