image image

Příklady nastavení vysílače 2

Změna plynu na ovládání vypínání vlečného háčkustálý odkaz / permalink

30.10.2003

Zruší funkci ovládání plynu posuvníkem E a zavede vypínání závěsu pro vlek přepínačem I.

Účel
1

Ovládání funkce se z tahového ovladače E přesune na přepínač I.

2

Změní přiřazení výstupu přijímače 3 z Throttle (plyn) na Tow release (vypnutí vlečného háčku). Funkčně se prakticky nic nezmění, jen text Throttle je na příslušných místech změněn na Tow rel.. To usnadní orientaci v nastavení vysílače.

Souvislosti

Změní nastavení u všech modelů, které používají dané přiřazení ovladačů vysílače (assignment). Například GLIDER+.

Postup

Your explorer must support SVG format. Váš prohlížeč musí podporovat prohlížení SVG grafiky.

menupoložka
menu
položkanastavenípůvodnínové
Setup
 Assignment
  Control
   ThrottleE---
   Tow rel.---I
Servo
 Servo Assign
   3ThrottleTow rel.

Spřažení směrovky s křidélkystálý odkaz / permalink

16.01.2004
Po přepnutí přepínače spřáhne výchylku směrovky s výchylkou křidélek. Při vychýlení křidélek se výchylí i směrovka. Možnost samostatného ovládání směrovky druhým kniplem zůstává.

Toto nastavení zjednodušuje pilotáž. Pokud pilot nezvládá v zatáčkách současnou práci oběma kniply (s křidélky a směrovkou), může si směrovku spřáhnout s křidélky a ovládat tak oboje kniplem křidélek.

Pro létání akrobacie je však toto nastavení nevhodné a lze ho za letu vypnout.

Účel

Spřáhne chod směrovky s chodem křidélek.

Souvislosti

Změna přepínače, který bude spřažení zapínat se projeví u všech modelů, které používají dané přiřazení ovladačů vysílače (assignment).

Nastavení způsobu mixování je platné pro konkrétní model. Na nastavení ostatních to nemá vliv.

Postup

menupoložka
menu
položkanastavenípůvodnínové
Setup
Assignment
Switches
CombiSwitch---N
Mixer
CombiSwitch
Ail > rudderOFF+50%

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.


imagePříklady nastavení vysílače 1Příklady nastavení vysílače 3image

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Co dělám? | Moje rádia | Multiplex Evo | Příklady)