image

Můj pohled na věcstálý odkaz / permalink

14.08.2009
Jsem stále nevybouřený modelář, stále mě zajímá vše nové. Dívám se ale na věci více skepticky, méně mě ohromují všemožné blbinky a více mě zajímá, jak ta která vymoženost slouží v praxi. Podstatou je přece létání a život je tak krátký!

Systém JETI Duplex mě oslovil svojí koncepcí. Možnost použít ho celkem bezproblémově i u vysílačů bez výměnného modulu, možnost spárování více přijímačů s jedním vysílačem, schopnost programování přijímače a možnost obejít tak nedostatek kanálů vysílače atd. atd.

Zásadní je pro mě spolehlivost systému. Systém musí umožňovat stále model řídit. Měl by tedy být co možná nejodolnější vůči jinému vysílání a je jedno zda jde o vysílání modelářských RC souprav nebo o jiné vysílače. Měl by být také provozně spolehlivý. Tedy software ovládající jednotlivé komponenty zařízení by neměl mít chyby ovlivňující základní řízení modelu. Měl by být odolný běžným provozním podmínkám v mých modelech.

Klíčové vlastnosti systému

Dosah systému se jeví jako dostatečný. Potvrzují to mé zkušenosti i zkušenosti kamarádů.

Kratší vlnová délka a krátké antény způsobují v některých modelech problém. Je třeba myslet při instalaci antén přijímače na možnost jejich zastínění některými částmi modelu. Přívodní kablíky antén jsou dostatečně dlouhé na to, aby šlo antény vhodně rozmístit. Nároky na instalaci přijímače v modelu jsou větší, než u rádií na 35 MHz.

Nepozoroval jsem nějaké zvýšené nebo neobvyklé nároky na napájení přijímače. V malým bezmotorovým modelem a přijímačem Jeti Duplex R4 systém funguje i přes (zaznamenané) výrazné poklesy napětí palubní sítě způsobené měkkostí malého akumulátoru a velkou spotřebou rádia při pohybu více malých serv najednou.

image Po přerušení napájení přijímače a jeho obnově (reset přijímače) nebo po vypnutí a zapnutí vysílače se komunikace a schopnost ovládat model obnoví prakticky hned. Trvá to cca 1.5 sekundy.

Nemám vyzkoušen provoz za vysokých teplot a nemám ani zprostředkované informace o odolnosti systému vysokým teplotám. V létě bývají vysílač i model odstavené na ploše letiště zahřívány na dost velké teploty.

Další vlastnosti systému

Indikace ztráty zpětné komunikace upozorňuje na létání na hranici dosahu nebo na problémy s umístěním přijímače v modelu (jeho zastínění). Nepodařilo se mi v praxi zjistit, jaký je přibližný poměr vzdálenosti, kdy systém varuje a vzdálenosti, kdy dojde ke ztrátě řízení. Nedostal jsem se na hranici dosahu.

Přijímače jsou programovatelné. Programují se u nich funkce podobně jako v počítačových vysílačich. Programování se provádí Jetiboxem, krabičkou s displejem, která se připojí k přijímači nebo k vysílači - přes vysílač s připojeným Jetiboxem lze programovat přijímač v modelu.

Využívám vícekanálových přijímačů a jejich programování k obejítí nedostatku kanálů vysílače. Šestikanálovým vysílačem tak mohu ovládat model tak, jako kdybych měl devítikanál. Nemusím dávat serva křidélek nebo klapek na Y kabel, nemusím se starat o reverzaci jednoho serva. Vše naprogramuji v přijímači.
image Přijímače Jeti Duplex R4 a Jeti Duplex R8 bohužel neumí posunout střed výstupu přijímače - jednotlivého serva. Posun středu - trimovámí je možné jen na vstupu. Není tak možné dotrimovat třeba křidélka, která kvůli teplotní nestabilitě serv ujedou z neutrální polohy. Trimováním Jetiboxem se posunou středy obou křidélek najednou, ale v praxi je potřeba posunout střed jednotlivého serva. Přijíémače R14 a R18 už prý mají tuto nectnost odstraněnou. Bohužel se nepočítá s brzkou změnou firmware u menších přijímačů.

K přijímači v modelu lze připojit různá čidla a naměřené údaje zobrazit on-line na zemi na displeji Jetiboxu.

Cena

Dalším důvodem, proč jsem se rozhodl právě pro tento systém, byla jasná koncepce produkce řady přijímačů pokrývající jejich použití od malých modelů po modely velké a příznivé cenové relace těchto přijímačů.

Zmatky

Na webu výrobce se objevují nové verze manuálů - nové verze přepisují staré verze. Když potřebuji nahlédnout do elektronické podoby dokumentu (jsem mimo domov, v elektronickém dokumentzuu se snadno hledá) a stáhnu si manuál z webu výrobce, narazím na problém, že můj výrobek se chová jinak, než popisuje manuál. Manuál totiž popisuje novější verzi výrobku než mám já. V manuálu není uvedeno, která verze výrobku má a která nemá popisovanou funkci nebo vlastnost a příslušný manuál pro tu moji verzi neseženu. Chybí verzování - veřejně dostupné verzování. Přitom všechny výrobky mají unikátní identifikační číslo. V praxi to znamená, že chci něco nastavit podle manuálu, ale ono to nejde. Po dlouhém bádání a zkoušení se dozvím na modelářském fóru, že mám starou verzi výrobku, která to neumí.

Nejasnosti

V reklamních letácích je udávaná citlivost přijímačů a výkon jejich vysílačů (vysílače pro zpětnou komunikaci ve směru model -> vysílač). Nikde není vysvětleno, co uvedená čísla znamenají v praxi a tedy do jakého modelu si ten který přijímač mohu dovolit instalovat. Je jasné, že přijímač s menší citlivostí nebude pracovat s takovým dosahem jako přijímač s vyšší citlivostí. Ale jaké jsou ty hranice (doporučené), to jsem se nikde nedozvěděl.

Ostatní

Od počátku úvah o pořízení systému po fázi nakupování a použití narážím na neobratnost v komunikaci s modelářskou veřejností.

Po zveřejnění přehledu vlastností nového systému panovaly dohady, co a jak vlastně pracuje a mnohé se dalo zjistit jen od prvních majitelů nebo testerů systému. Přitom informace mohly být dostupné z manuálů, kdyby byly včas zveřejněny. Situace se opakuje s uvedením přijímačů R14 a R18 na trh.

Korunu všemu nasadila změna firemního webu, kdy jsou několik měsíců k vidění rozpracované neúplné stránky. Nedostupné infomace, které dříve dostupné byly, opět shánění po kamarádech. Přitom stačilo dát na nový web odkaz na starý web, nebo ještě lépe naopak. Na starý web dát odkaz na novou podobu webu s žádostí o otestování.

Poslal jsem firmě několik mailů, ale dosud na žádný z nich jsem nedostal odpověď. Jiní výrobci přitom normálně mailem komunikují. Například Multiplex. Nereagují okamžitě, ale hned přijde odpověď, že mail dostali a že se mailu bude někdo v v nějakém termínu věnovat. Odpovědi přišly po 3 až 5 dnech.

Kladně hodnotím zveřejňování zjištěných problémů.


JETI Duplex - Zkušenosti (2)image následující stránka


dál: Vysílač Jeti Duplex DC-16


přehled kapitol:

  1. JETI Duplex
  2. Vysílač Jeti Duplex DC-16
  3. Vlastnosti
  4. Emulátor DC/DS-24
  5. Přijímač Jeti Duplex R4
  6. Přijímač Jeti Duplex REX10 Assist
  7. MVario2
  8. REX 3L
  9. Zdroje
  10. JETI Duplex - Co je nového

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Rádia (RC) | JETI Duplex)