image

Rozhraní a názvosloví stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.12.2022

Rozhraní programu je v dokumentaci dobře popsáno. Viz help.autodesk.com . České tutoriály popisují rozhraní také.

Oficiální názvosloví se někdy trohu liší od běžné mluvy. Položkám (1) a modelu (2) říká "design". Trochu problém je, jak tomu říkat česky. Já tomu, co ve Fusion vytvářím, říkám "výkres". To je v kontextu programu trochu zavádějící, "výkres" je jeden z výstupů programu (viz Výkresy). Lepší slovo je asi "model", když se programem vytváří 3D model součástky nebo celé sestavy. Slovo model se ale zase v kontextu leteckého modelářství trochu plete. Slovo design se dá také přeložit jako návrh, nákres. Používám slovo návrh, někde zůstanu u lidového výkres. Je to to, co se vytváří ve workspace DESIGN.

Rozhraní stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.09.2023

1 - přehled projektů a souborů

Seznam všech mých projektů a souborů uložených v cloudu na serverech Autocontu. Odtud si soubory otvírám.

tip: Organizace souborů a projektů

2 - nastavení programu

Zde se nastavuje chování programu, profilu uživatele - účet u Autodesku, help.

4 - Browser - Strom

Přehled komponent modelu a všech objektů v nich.

5 - Přepínání workspace

Přepínání mezi pracovními prostory Design / Manufacture / Drawing / Render / Animation.

6 - View Cube - Pohledová kostka

Otáčení modelu, volba pohledů na model.

tip: Nastavení pohledu na model

7 - Historie

Historie provedených operací. Zobrazuje historii vybrané komponenty. Umožňuje operaci modifikovat, umožňuje operace v historii přesouvat, umožňuje operace pojmenovávat.

8 - Přepínání a nastavovaání zobrazení modelu

Placené fíčury stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.09.2023

Tyto ikony označují volby dostupné jen v placené verzi.

image

Hobík tyto funkcionality nemůže použít.


zpátky na: Návody, tutoriály │ dál na: Tutoriály česky .. Můj pohled na Fusion 360


přehled kapitol:

 1. Fusion 360
 2. Naučím se Fusion 360!
 3. Vagón
 4. Návody, tutoriály
 5. Rozhraní
 6. Můj pohled na Fusion 360
 7. Tipy a triky pro modelování ve Fusion 360
 8. Tutoriály tématicky zaměřené
 9. Tutoriály kreslení modelů
 10. Komplexní ukázky práce
 11. Cvičení 1 - Stojánek na vajíčka
 12. Cvičení 2 - Lodička
 13. Cvičení 3 - Letadýlko
 14. Cvičení 4 - Letadýlko s 3D díly
 15. Další práce
 16. Proč, nač
 17. Pluginy
 18. Animace
 19. Fusion 360 - MANUFACTURE (výroba)
 20. Postprocesory
 21. Poznámky
 22. Na co si dávám pozor
 23. Jak rychle připravit díly pro řezání
 24. Volnoplošné modelování, T-spline
 25. Tutoriály k volnoplošnému modelování
 26. Klávesové zkratky k volnoplošnému modelování
 27. Tutoriály pro 3D
 28. Problémy
 29. Skripty, makra, programování, API
 30. Na závěr
 31. Novinky ve Fusion 360
 32. Správa
 33. Správa - Preferences
 34. Klávesové zkratky
 35. Fusion 360 a router Stepcraft
 36. Fusion 360 a router Lupa
 37. Fusion 360 a 3D tiskárna Průša
 38. Fusion 360 a STL
 39. Práce s STL
 40. Zdroje

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | CNC router | Fusion 360)