image

Pohybová neostroststálý odkaz / permalink

12.11.2017

Pohybová neostrost snímku je závislá na poměru nastavené doby expozice (času na fotoaparátu) a rychlosti pohybu objektů ve fotografované scéně. Pohybová neostrost je někdy žádaná, umožňuje vyjádřit ve snímku rychlý pohyb, většinou ale nežádaná, když se fotografovaný pohne a místo portrétu osoby vznikne nepoužitelný rozmazaný snímek.

S pohybovou neostrostí budete opět zápasit za slabšího světla, kdy automatika expozice prodlouží čas expozice. To nevyřeší stabilizace ani umístění fotoaparátu na stativ. Objekt se během expozice pohne tolik, že bude rozmazaný. Pomůže jen zkrácení času expozice. Musíte automatice fotoaparátu vnutit nastavení času podl vás, k tomu je určen režim S - priorita času. Jak krátký čas je třeba nastavit záleží na rychlosti pohybu fotografovaného objektu. 1/125 pro pohybující se lidi, 1/250 pro řádící děti, 1/800 pro blízko prolétávající model letadla a podobně.


imageRoztřesení fotoaparátuO ostření s Koalouimage