¦ Kontakt ¦ Hledat image

Politika

“První generace hodnoty tvoří, druhá je spravuje, třetí studuje historii umění a čtvrtá spustne docela.”
Otto von Bismarck

Bezpečnost stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.12.2020

Zákonodárce mluví v odůvodnění regulace o bezpečnosti ve většině bodů, které uvádí důvody regulace.

Argument bezpečnosti uvádí v diskuzích i někteří modeláři. Přijmu-li tyto důvody, přijmu-li jako hlavní argument, že je potřeba zvýšit bezpečnost provozování leteckých modelů, ptám se, jak budou účinky regulace hodnoceny. Jestli je teď počet bezpečnostních incidentů s vážnými následky N, o kolik se předpokládá, že se regulací počet těchto incidentů sníží? Problém takového hodnocení je, že v současnosti je počet těchto incidentů NULA!

Přínos regulace (rozuměj omezení) pro zvýšení bezpečnosti provozu leteckých modelů tak bude nulový. Plyne z toho, že zahrnout letecké modely a jejich provoz mezi drony nedává smysl. Plyne z toho, že zákonodárce zahrnul letecké modely mezi drony s jinými úmysly, než zajistit bezpečnost provozu leteckých modelů.

Obtěžování, soukromí, hluk stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

06.12.2020

Ministr dopravy Karel Havlíček k nové regulaci: Výhodou zavedení systému je podle něj především vyšší ochrana lidí před nezodpovědností některých majitelů dronů. (Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/letectvi-drony-eu-registrace-nova-pravidla.A201203_094130_eko-doprava_cfr)

Zákonodárce operuje s ochranou taky: "jehož provoz představuje rizika pro soukromí, ochranu osobních údajů, ochranu před protiprávními činy nebo životní prostředí".

Jak mě registrace pilotů ochrání před obtěžováním - prolamováním soukromí, hlukem? Když někdo létá okolo mě, nad mým pozemkem, jak zjistím majitele, když je pilot dronu mimo můj dosah?   Na dronu je číslo, které já nevidím, operátora dronu také nevidím. Jak to díky regulaci prakticky vyřeším? V čem je ta ochrana?

O co jde stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

05.07.2021

Často slyším v diskuzích modelářů větu: "Netahejme do modelářství politiku!" Současné dění, kdy jsme jako modeláři stále více omezováni, to je politika! Tak jako se s politikou, novými zákony a předpisy, které na nás chrlí úředníci, potýkají podnikatelé a aktivní lidé ve všech možných oborech, tak se teď musíme stejně trápit se zákony a předpisy i my modeláři. Tak politika vstoupila do modelářského života.

Proč se tak děje, proč mají státy a jejich politické reprezentace ambici regulovat modelářství, pěkně v kostce popsal na RC mánii člen RC_FB. Cituji:

V případě modelářů nejde primárně o to, něco zakázat, ale zcela nepochybně o přípravu prostředí pro nové odvětví ekonomiky.

Na základě vývoje (Amazon, pilotní doručovací projekty v Číně...) lze předpokládat, že na konci by mělo být rozdělení současného vzdušného prostoru třídy G do výšky XY metrů nad zemí na hustou síť koridorů a vyhrazení toho zbytku pro použití v budoucnu, jako při stanovování dobývacího území. Nebude to otázka jen osídlených oblastí (kde stejně lítat moc nemůžeme), ale i volné krajiny - využití pro plánování a cílené ošetřování v zemědělství, poloautomatické kontroly dotací ... Nebude to všechno hned, ale deset let je velice reálný horizont.

S vysokou pravděpodobností s povinností GPS, online připojení, software který umožní letět jen podle plánu podaného do automatické online aplikace s právem a technickou možností jakýkoliv dron kdykoliv uzemnit, nebo převzít a nasměrovat do "bezpečné zóny". S povinností vybavit libovolný "dron" odpovídačem a automatickým protikolizním systémem a systémem pro zabránění nepovolenému startu (místo, čas...).

Reálně takové kroky znamenají úplný konec leteckého a raketového modelářství, jak ho známe od prvopočátků vzduchoplavby. Problém je, že v tuto chvíli nemáme v ruce žádné vyčíslení přínosu leteckého modelářství pro společnost a upřímně, bude velice problematické něco takového vytvořit. Proti nám zcela jistě už teď stojí docela slušně propočtená studie proveditelnosti s vyčíslením úspor na mzdách, spotřebě fosilních paliv (jakože jak je elektrický dron mnohem víc eko než bílá dodávka s kurýrem, Greta approved), s vyčíslením nárůstu zisků se zvýšením obratovosti zboží i služeb (doručování).

Tohle je jádro problému, ne jestli budeme mít kroužky na školách-to už je důsledek... Proto budeme muset oslovit naši politickou reprezentaci zde i v Bruselu, aby s takovým vývojem počítala a poskytnout jim argumenty pro zdůraznění převahy celospolečenského zájmu a přínosu vzdělávací i rekreační funkce leteckého modelářství nad ekonomickým přínosem pro specializované společnosti a stát (prostřednictvím daní). Bude to obdobně nesnadné, jako vyčíslování společenských funkcí lesa - řadu přínosů nedokážeme kvantifikovat, navíc roste tak dlouho, že ocenění techto funkcí je reálně neřešitelný problém, protože současné metody se dívají maximálně zhruba deset let dopředu a obvykle do dvou následujících účetních období - kde bude objem trhu s doručováním a monitorováním drony naprosto dechberoucí, zejména zpočátku.

Originál k přečtení zde: RC mania - Evropská komise připravuje strategii pro DRONY 2.0


zpátky na: Historie - Doplněk X


přehled kapitol:

  1. Letecké modelářství a právo od roku 2021
  2. Opatření obecné povahy - prostor LKR10-UAS
  3. Jak budu od roku 2021 létat já?
  4. Kde je létání zakázáno - Ochranná pásma
  5. Létání v CHKO
  6. Co mi pořeší létání pod křídly klubu?
  7. Další informace
  8. Souvislosti
  9. Historie - Doplněk X
  10. Politika

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace | Zákony)