image

JETI Rex 5 plus stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

08.03.2004

Přijímač jsem si pořídil do Ocelota. K výběru tohoto přijímače mě vedla jeho velikost, příznivá cena a dobré reference.

Výhodou pro mě je možnost použít standardní velikost krystalu. Vyrábí ho JETI model.

Zkušenosti s přijímačem JETI Rex 5 plus stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.10.2004

Létal jsem ho hodně v lehkém větroni (házedle) Ocelot. Nezaznamenal jsem žádné problémy. Dosah výborný. Létal jsem i ve vzdálenosti 1 km od sebe na hranici viditelnosti modelu. Ani při provozu na svahu v řadě s několika dalšími piloty jsem neměl problémy.

Zaznamenal jsem problém jen při extrémně nepříznivé vzájemné poloze vysílače a modelu, kdy je model několik stovek metrů daleko těsně nad zemí.

Přijímač provozuji s vysílači Multiplex Evo 9 a Hitec 4 Flash.

Přijímač JETI Rex 5 plus v házedle F3K stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.11.2007

Letošní rok jsem přijímač JETI Rex 5 plus provozoval převážně v házedle F3K Long Shot.

Nezaznamenal jsem žádné problémy. Létal jsem ve výškách na hranici viditelnosti modelu (cca 400 m nad sebou). Přijímač provozuji s vysílačem Multiplex Evo 9.

Viz také

Přijímače