image

Co lze k navigaci získat a kde stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.04.2005

Flight Simulator věrně simuluje navigační prostředky používané ve světě skutečných letadel. Když se začnete o navigaci zajímat, budete postrádat informace o letištích, jejich vybavení, o leteckých cestách, o polohách a frekvencích radiomajáků a podobně.

Navigační podklady však získat lze. Při jejich studiu se hodně poučíte a naučíte-li se podle nich létat, ještě více se přiblížíte světu reálných letadel. Pochopíte potom při poslouchání radiokorespondence letadel tajemná slůvka a vše co uslyšíte dostane smysl. Podívejte se také na Čtení navigačních map .

Mapy stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.04.2005
Mapy na IVAO stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
16.04.2005

IVAO zveřejňuje a pravidelně aktualizuje potřebné mapy.

Česká republika (LKAA_FIR) a nejdůležitější letiště:

Mapy na VATSIM  stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
16.04.2005

VATSIM zveřejňuje a pravidelně aktualizuje potřebné mapy.

Letové cesty nad Českou republikou (LKAA_FIR) a nejdůležitější letiště:

Viz také Zdroje map.

Letové plány stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.07.2005

Abychom mohli doletět odněkud někam, je třeba zvolit trasu letu. Ta musí respektovat letové cesty. Vybrat letovou cestu spojující dvě letiště na území naší republiky není příliš obtížné, protože možností moc není. Ale vyberete-li si cestu napříč kontinentem(ty), není to už vůbec snadné. Pro inspiraci je dobré konfrontovat svoji volbu s trasami, které používají jiní.

Kde najdu letové plány stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
22.06.2009

Kde najdu letové plány?

www.euroutepro.com/fp - databáze letových plány
www.airliners.cz/flight_plan - letové plány pro lety z letíště Karlovy Vary

Letové plány aerolinek stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
02.07.2005

Když se někde dočtu číslo letu - třeba OK 906, kde se dozvím, kudy tento let létá?

Vím třeba, odkud nebo kam linka létá. Mohu se podívat na stránku letiště - v tomto případě na stránku Letiště Karlovy Vary (LKKV) (Dopravní (mezinárodní) letiště ). Ale zde jsou jen časové údaje o příletech a odletech a cílová letiště. Zde se dozvídám, že let OK 906 letí z Prahy do Varů a odtud do Moskvy.

Znám-li společnost, která hledaný let létá, mohu to zkusit na její stránce. V tomto případě létá linku ČSA. Zkusím tedy její web: ČSA (Přepravci, aerolinky) - letové řády. Ale tady se také nedozvím žádné podrobnosti.

Vím, že ČSA má i svoji virtuální sestru - společnost ČSA virtual (Virtuální aerolinky). Zde jsou v letovém řádu k nalezení lety podobně jako na tránce skutečných ČSA. ČSA virtual však nabízí systém EURoute, kde po zadání čísla letu dostanete celou trať letu. Je to ale jen pro registrované piloty.