image

Problémy, na které jsem narazil

Respektive: Co jsem nevěděl, co jsem se musel naučit

Tiskárna nevytlačuje filament

Tiskárna tiskne, ale po několika minutách tisku třeba ve výšce deset dvacet milimetrů přestane tlačit z trysky filament, hlava jezdí ve vzduchu, "tiskne" neviditelné vrstvy. Tisk je pokažený.

Často je to ještě provázeno rachtavými zvuky z extruderu, jak jeho kolečko přeskakuje po filamentu.

Příčinou je nízká teplota trysky, málo nahřátý filament trysku ucpává. Zvýšením teploty trysky třeba o 15 stupňů a potom její snižováním po 5 stupních přijdete na minimální teplotu, kdy se tryska neucpává.

Tisk se odlepuje od podložky, je stržen tryskou

Hned při prvních smyčkách první vrstvy byl filament stržen jedoucí tryskou.

U mě byly příčiny dvě a podle toho, co slyším v diskuzích, je to tak u všech.

Příčinou je špatné nastavení výšky trysky nad podložkou při první vrstvě. Je to základní nastavení tiskárny - Kalibrace první vrstvy a ze začátku se to bez zkušenosti špatně posuzuje. V principu ale musí tryska při pokládání první vrstvy filamentu na podložku filament k podložce přitlačit a já měl to přitlačení - rozplácnutí nastavené malé. Obdélník, který se vytiskne na konci čáry, musí být po sloupnutí z podložky zespoda hladký bez viditelných vláken.

Druhou příčinou je nízká teplota desky při tisku prvních vrstev. U filamentu PLA, kde je doporučená teplota podložky 60°C, mám nastaveno pro první vrstvy 70°C. Například.

Dají se ta nastavení poladit i během tisku, volba menu Ladit je dostupná i v průběhu tisku a je možné poštelovat výšku trysky nad podložkou i teploty. Ty teploty je potom třeba zapsat do nastavení sliceru.

Přehled podle data | Starší image.


zpátky na: Zdroje │ dál: Co s tím dělám


přehled kapitol:

  1. 3D tiskárna Průša Mini
  2. 3D tiskárna v dílně
  3. Můj život s 3D tiskárnou
  4. 3D tisk z Fusion 360
  5. PrusaSlicer
  6. Zdroje
  7. Problémy, na které jsem narazil
  8. Co s tím dělám
  9. Parametry

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Průša Mini)