image

Google SketchUp tutorial pro modeláře

Lekce 05 : Dotvoření 3D modelu konstrukčního trupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.08.2008

Ivo Mikač

Cíl
Dotvořit klasickou konstrukci trupu modelu dle konkrétních potřeb

Spusťte program a otevřete model trupu z lekce 04. S krátkým, ale důležitým časovým odstupem se na trup podíváme a tvary, které se nám nelíbí, upravíme dle našich představ. Na obrázku jsou například upraveny rozměry přepážek směrovky tak, že jsou doplněny o vylehčení a je pozměněn jejich vnitřní tvar.

image
Co se naučíte
Editace dílů v sestavě, import komponent.

Dále je asi potřeba udělat něco s přepážkou, která zasahuje do zadního okénka kabiny. Kvůli posouzení situace si otočíme podklad svisle a usadíme ho vzhledem k našemu modelu. Pak si nakreslíme obrys okénka a vytáhneme ho jako těleso skrz kostru trupu. Z tělesa odstraníme čelo a můžeme se pustit do úpravy.

image

Tvar přepážky upravíme tak, aby minimálně rušila prostor za okénkem. Pak pomocné těleso odstraníme.

image

Dále upravíme dvě přepážky nad křídlem pro vložení desky serv. Tu pak nakreslíme přímo mezi přepážkami. Z knihovny komponent vybereme servo a usadíme na desku. Vytvoříme ještě dvě kopie serv a usadíme je také. Nyní vstoupíme do editace desky serv a podle obrysu serv vytvoříme v desce otvory. Tím je tato operace hotova.

image

Stejný postup použijeme pro zabudování nádrže, motoru, a případně dalšího vybavení.

image
Závěr

V této lekci jste se naučili dotvořit drak modelu podle vlastních představ o zástavbě motoru, serv, apod. Opět jste tvořili přímo v sestavě, což se pro vás stala už běžná metoda. Záleží jen na vás, jak detailně chcete mít kostru trupu dopracovanou a co necháte až na stavbu. Jste-li se stavem konstrukce spokojeni, můžeme přistoupit k tomu, abychom převedli tvary přepážek do samostatných souborů a tam je upravili za účelem jejich vytištění nebo vyřezání na CNC frézce či laseru. To však bude téma pro některou příští lekci.

S čím se potýkal začátečník stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

03.10.2008

S čím se při práci podle tutorialu Lekce 05 : Dotvoření 3D modelu konstrukčního trupu potýkal začátečník?

Klávesové zkratky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
03.10.2008

Když jsem s programem Google SketchUp začal provádět první pokusy, byla mým hlavním nástrojem myš. Ze začátku člověk víc přemýšlí než něco tvoří. Neví jaký nástroj použít, neví jaký zvolit postup k dosažení kýženého výsledku. Když se ale člověk s programem sžije a ví co a jak chce udělat (díky tomuto tutorialu Ivo Mikače), začné být ovládání programu jen myší problém. Je to pomalé!


zpátky na: Lekce 04: Konstrukční trup │ dál na: Lekce 06 : Obdélníkové konstrukční křídlo


přehled kapitol:

  1. Sketchup - Tutorial pro modeláře
  2. Lekce 00: Nastavení programu
  3. Lekce 01: Kreslení jednoduchých dílů
  4. Lekce 02: Editace modelu
  5. Lekce 03: Sestavení konstrukce
  6. Lekce 04: Konstrukční trup
  7. Lekce 05 : Dotvoření 3D modelu konstrukčního trupu
  8. Lekce 06 : Obdélníkové konstrukční křídlo

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Technologie | Výkresy | Google SketchUp | Tutoriál)