image

Atmosféra stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2004

Atmosféra je samozřejmý průvodce našeho života. V podstatě ji nevnímáme. Až na sedadle malého letadla nebo v popruzích rogala je atmosféra téměř hmatatelná. Stejně tak pokud vystrčíte ruku z rychle jedoucího auta nebo vlaku, ucítíte výrazně její hmotu.

Protože jsou vlastnosti atmosféry podstatné pro výkony letadel, stala se již v začátcích leteckých výzkumů i atmosféra předmětem výzkumu. I my bychom o ní měli něco vědět.

Co to je stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2004

Atmosféra (vzduch) je směs plynů: 78% dusíku, 21% kyslíku, 1% vzácné plyny, kysličník uhličitý, vodní pára.

U atmosféry můžeme měřit:

 • vazkost
 • stlačitelnost
 • tlak
 • teplotu
 • měrnou hmotnost

Z měření je vidět, že rozdíl ve vlastnostech vzduchu na různých místech, v různou roční dobu, v různých nadmořských výškách zásadním způsobem ovlivňuje let. V praxi se to projevuje mnoha způsoby:

 • - pro start ve vyšších nadmořských výškách se musí letadla méně nakládat
 • - motory musí být pro lety ve velkých výškách upraveny 
 • - osádky letadel musí nastavovat výškoměry podle místních meteorologických podmínek
 • - pro cestující musí být ve velkých výškách uměle  zajištěny podmínky jako ve výškách malých
 • atp.

Mezinárodní standardní atmosféra stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2004

Složení vzduchu se mění s výškou, ale ve výškách využívaných k létání letadel je v podstatě stálé. S rostoucí výškou se však mění teplota vzduchu. Na každých 100m výšky o více než 0.5°C. V letech 1947-48 probíhala měření z balonů (viz Balony v roce 1901) a rakety V2:

Navíc se vlastnosti vzduchu mění s roční dobou, zeměpisnou šířkou, konkrétním místem atd. atd. Aby bylo možné v aerodynamice srovnávat výsledky měření pořízených za různých (výše uvedených) podmínek, byl zaveden pojem Mezinárodní standardní atmosféry (MSA) - je v grafu také zobrazena.nadmořská výška [m] 0 2000 5000 10000
teplota [°C] 15 2 -17,5 -50
tlak [MPa] (kg/cm2) 0.101 (1.033 ) 0.045 (0.458) 0.030 (0.307) 0.015 (0.151)
měrná hmotnost [kg/m3] 1.226 1.007 0.736 0.413


Plyny používané v balonech stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

15.12.2004

V souvislosti s atmosférou je zajímavé podívat se na vlastnosti plynů, které se používají k plnění balonů:

plyn hustota [kg/m3] hmotnost, kterou unese 1 m3 plynu [kg]
vzduch  60°C 1.06 0.17
vzduch 100°C 0.95 0.28
svítiplyn 0.60 0.63
hélium 0.18 1.05
vodík 0.09 1.14


zpátky na: Tipy pro přemýšlení o aeeodynamice │ dál na: Geometrie letadla


přehled kapitol:

 1. Aerodynamika
 2. Tipy pro přemýšlení o aeeodynamice
 3. Atmosféra
 4. Geometrie letadla
 5. Profily
 6. Knihy o aerodynamice
 7. Adresář

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Konstrukce | Aerodynamika)