image

Geometrie letadla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.11.2004

Čtvrtinová čára stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.09.2018

Čtvrtinová čára je spojnice bodů v 1/4 hloubky křídla. Na obrázku je označena "25%".

image

Mohutnost ocasních ploch stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.08.2018

Srovnejte mušky různých typů letadel. Který z nich má větší výškovku? Který z nich má delší ocas? Aby se dalo o velikosti ocasních ploch mluvit a nějak je mezi různými letadly srovnávat, byla zavedena tzv. mohutnost výškovky, mohutnost směrovky.

Plocha křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

23.01.2012

Plocha křídla je jednou ze základních charakteristik letadla. Používá se v aerodynamických výpočtech.

Profil křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.09.2005
Pokud byste vzali pilu a přeřízli křídlo řezem vedeným ve směru letu, uvidíte tvar podobný tomu, který je na obrázku 1. Uvidíte profil křídla. Je to nejdležitější tvar křídla. image
obrázek 1: znázornění obtékání profilu křídla vzduchem

Profilů je nepřeberné množství (tisíce) a konstruktéři letadel je volí podle toho, jak velké letadlo projektují, jak rychle bude létat atd. atd. Jiný profil má letadlo, které má doletět co nejdál, jiný profil letadlo, které má letět co nejrychleji, jiný letadlo, které má odstartovat na co nejkratší vzdálenosti. Hledisek jsou stovky a konstruktér musí volit nějaký kompromis. A také se profily liší podle toho, v jaké době vznikaly.

Stupnění křídel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

12.01.2024

Stupnění křídel je vzájemné posunutí křídel dvouplošníku nebo víceplošníků vůči sobě.

image

Šíp křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.12.2004

Štíhlost křídla stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.09.2012

Štíhlost křídla vyjadřuje rozdíl mezi křídly zobrazenými na obrázku, rozdíl mezi křídly, které mají stejnou plochu, ale liší se u nich poměr rozpětí a hloubky křídla.

image image