image

Publikace videastálý odkaz / permalink

05.01.2018
image

Po setříhání videa mám výsledek své práce ve svém počítači a je třeba vymyslet v jaké podobě, tedy jak a na jakém médiu, chci svůj výtvor prezentovat, publikovat, jak ho dostat k divákům.

Mějte na paměti, kolik práce vám dalo vytvořit vaše video! A vězte, že špatným předvedením svého dílka můžete hodně pokazit. Aby bylo vaše dílko diváky příznivě přijato, musíte ho nějakým odpovídajícím způsobem předvést.


Promítánístálý odkaz / permalink

05.01.2018

Není to tak dávno, kdy jedinou možností, jak natočit vlastní filmeček, byla kamera na film 8mm. Film byl němý, promítat šel jenom tak, jak to ukazuje tohle video:

Pokrok za posledních cca 20 let je obrovský, v podstatě každý může natočit video, schopnost natáčet video má i fotoaparát nebo telefon. Obrovsky se zvětšily možnosti, jak svoje videa sdílet. Už to není jen místnost se zatemněným oknem a vaši nejbližší na židlích před plátnem.přehled kapitol:

  1. Publikace videa
  2. připravuji Na počítači
  3. připravuji Publikace videa na DVD
  4. připravuji Přehrávání videa na televizi pomocí HD přehrávače
  5. připravuji Přehrávání HD videa
  6. připravuji Publikace videa (4)
  7. připravuji Publikace videa - Problémy
  8. připravuji Publikace videa - Ostatní

(zveřejněno v rubrice Fotografie a video | Video | Sřih videa)