¦ Kontakt ¦ Hledat image

Zkoušky rádia stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.12.2003

Protože je spolehlivost rádia je klíčovou záležitostí provozu modelu, je třeba věnovat patřičnou pozornost jeho zkouškám.

Po nákupu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.01.2006

Zkouška dosahu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.01.2006

Nabijte baterie vysílače a přijímače. Vezměte s sebou pomocníka a ve volném terénu vyzkoušejte dosah rádia. Nejdříve se zataženou anténou vysílače. Vzdalujte se od sebe tak dlouho, dokud se serva pohybují podle pohybů pák vysílače. Na hranici dosahu vytáhněte anténu vysílače a pokračujte stejným způsobem zase až na hranici dosahu. Poznamenejte si dosaženou vzdálenost. Nemá-li rádio přiměřený dosah, reklamujte ho u prodejce. Uvědomte si však, že se pohybujete s vysílačem i přijímačem nad zemí a to dosah ovlivní. Pokud máte pochybnosti, požádejte kolegu modeláře, aby se svým rádiem provedl totéž a výsledky srovnejte.

Je výhodné využít orientačních bodů v místě, kam většinou chodíte létat. Tak můžete měření snadno opakovat. Měření dosahu se zataženou anténou berte opravdu jen jako orientační. Měření dosahu s vytaženou anténou nemůže nahradit.

Dosah vyzkoušejte i po instalaci rádia do modelu. Proveďte opět kontrolu dosahu se zataženou anténou vysílače i s anténou plně vytaženou. Má-li váš model pohon, vyzkoušejte dosah i s běžícím motorem.

Nelitujte delší mnohasetmetrové procházky a věnujte úsilí i čas přezkoušení vašeho rádia a jeho instalace. Zkoušku dosahu provádějte pravidelně. Určitě ji proveďte po těžší havárii nebo když jste změnili instalaci rádia v modelu. Provádějte občas i zkoušku s vytaženou anténou vysílače.

Poznámka 1: anténa přijímače musí být rozvinuta.

Poznámka 2: anténa vysílače by neměla "ukazovat" přímo na model. Prut antény vyzařuje v lalocích kolmo ke své ose. Výkon vyzářený ve směru osy antény je o dost menší než kolmo k její ose. 

Poznámka 3: Zkoušíte-li dosah rádia s běžícím motorem, nedělejte to tak, že pojedete s modelem po zemi někam daleko nebo že necháte stát model na stojánce a odejdete daleko vy s vysílačem. V případě ztráty spojení se může model rozjet a někoho zranit, něco poškodit! Model musí být zajištěn proti pohybu.

Poznámka 4: Nezkoušejte dosah rádia s s odmontovanou anténou vysílače. Některé vysílače to těžko snáší a hrozí u nich poškození koncového stupně teplem.

Výdrž akumulátoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

20.01.2006

Máte-li nový vysílač, je dobré vědět, jaká je životnost akumulátorů zajišťujících jeho provoz. Aby vás při létání nečekalo nepříjemné překvapení.

Nabijte baterie vysílače a přijímače.

Zkouška vysílače je jednodušší. Když ho zapnete s vytaženou anténou a necháte běžet, bude mít prakticky stejnou spotřebu, jako když byste s ním létali a hýbali kniply. Stačí tedy odměřit dobu, po kterou poběží, než začne indikovat nízké napětí zdroje. Zjistěte si také, jak dlouho vydrží vysílač v chodu od prvního varování do úplného vypnutí. Abyste věděli, kolik máte času na přistání, když vysílač začne pípat.

Zkouška přijímačových baterií je těžší. Serva se musí hýbat. Buď to budete muset realizovat tím, že budete hýbat kniply vysílače, nebo máte štěstí a váš vysílač umí takový test sám. Odměřená doba chodu přijímače je zatížená velkou chybou. Ale dá se z ní odvodit bezpečna doba letu.

Před stavbou stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.01.2006

Než začnete stavět, rozložte si komponenty rádia na stůl přibližně tak, jak budou rozmístěny v modelu. Nastavte vysílač tak, aby serva chodila ve správném smyslu. Podle smyslu výchylek serv navrhněte vedení táhel a umístění pák na kormidlech. Poznamenejte si svůj návrh.

Je výhodné mít jednotlivá serva označena. Zabráníte tak pozdějším omylům při přendavání rádia mezi jednotlivými modely. Všechna serva se totiž nemusí pohybovat ve stejném smyslu!

Viz také stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.01.2006