image

Ostatní detailystálý odkaz / permalink

19.02.2006

Uchycení zátěže pro vyváženístálý odkaz / permalink

15.06.2004

Letadla (i skutečná) je třeba vyvážit. Při stavbě jednotlivých modelů (i v sérii) se liší hmotnosti jednotlivých dílů (různá hustota materiálu), majitelé modelů použijí různě těžké komponenty rádia nebo je jinak rozmístí. Poloha těžiště se tak dostane mimo meze doporučené dokumentací nebo zjištěné výpočtem nebo empiricky. Protože poloha těžíště má zásadní vliv na letové vlastnosti letadla, musí se vyvažováním dostat poloha těžiště do správné polohy.


image více ...

Háčekstálý odkaz / permalink

21.03.2004
Haček musí být před těžištěm.

Čím je háček více vpředu, tím je vlek stabilnější a řízení jednodušší. Dosáhnete ale menší výšky.

Čím je háček více vzadu, tím je větší dosažitelná výška. Vlek je však méně stabilní a řízení je obtížnější.

Háček budete potřebovat při startech na gumicuku nebo navijáku. Háček musí být tak pevný a v trupu tak dobře upevněný, aby vydržel plný tah gumicuku. Zkuste si gumicuk napnout, abyste měli o jeho síle představu. Háček umístěte podle plánu. Pokud plán nemáte, umístěte háček přibližně 30° před těžistě jak ukazuje obrázek 1. Čím bude háček více vepředu, tím bude vlek stabilnější, ale budete dosahovat malých výšek. Při posouvání dozadu se bude dosažitelná výška zvětšovat, ale na úkor řiditelnosti modelu ve vleku. Pokud tedy jde o vaši konstrukci, je výhodné udělat háček tak, abyste mohli s jeho polohou laborovat. Začněte s polohou vepředu a postupně ho posouvejte dozadu.

image

obrázek 1


image více ...


Závěs vlečného lankaimage