image

Háček stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

21.03.2004
Haček musí být před těžištěm.

Čím je háček více vpředu, tím je vlek stabilnější a řízení jednodušší. Dosáhnete ale menší výšky.

Čím je háček více vzadu, tím je větší dosažitelná výška. Vlek je však méně stabilní a řízení je obtížnější.

Háček budete potřebovat při startech na gumicuku nebo navijáku. Háček musí být tak pevný a v trupu tak dobře upevněný, aby vydržel plný tah gumicuku. Zkuste si gumicuk napnout, abyste měli o jeho síle představu. Háček umístěte podle plánu. Pokud plán nemáte, umístěte háček přibližně 30° před těžistě jak ukazuje obrázek 1. Čím bude háček více vepředu, tím bude vlek stabilnější, ale budete dosahovat malých výšek. Při posouvání dozadu se bude dosažitelná výška zvětšovat, ale na úkor řiditelnosti modelu ve vleku. Pokud tedy jde o vaši konstrukci, je výhodné udělat háček tak, abyste mohli s jeho polohou laborovat. Začněte s polohou vepředu a postupně ho posouvejte dozadu.

image

obrázek 1

Háček musí být tvarován tak, aby se kroužek gumicuku po háčku volně pohyboval. Dávejte si pozor na to, aby pohyb kroužku byl volný ve všech jeho polohách. Obrázek 2 ukazuje typický případ chybné konstrukce háčku.

obrázek 2

kontrola


Občas háček při létání zkontrolujte. Může se vám stát, že při přistání trefíte háčkem kamínek a háček se vám přiohne. Mohli byste se pak dostat do situace, že vám nepůjde model z gumicuku vyvléknout.

Háček je umístěn příliš blízko trupu a kroužek (kroužek na klíče) se při natočení v úzké štěrbině vzpříčí.

Háček musí být tvarován tak, aby se kroužek z háčku mohl bez problémů sesunout. Na obrázku 3 je znázorněn červenou barvou nevhodný tvar háčku.

image

obrázek 3

U trupů výrazněji tvarovaných si dejte pozor na polohu háčku vůči směru letu (obrázek 4). Tvarujte ho tak, aby se kroužek mohl sesmeknout.

image

obrázek 4

Další chybou je, že háček není v ose trupu nebo se dokonce otáčí (obrázek 5). To může vést k tomu, že se model táhnoucí gumicuk do strany nevyhákne, nebo když se háček nečekaně otočí při přípravě na start, vystřelí gumicuk a kroužek může někoho zranit nebo vlasec někoho spálit.

obrázek 5

Háček lze vyrobit nebo koupit hotový (např. Hacker ). Vnitřní konstrukce trupu by měla s montáží háčku počítat. Do laminátového trupu i do trupu balsového stačí zalepit hranolek dřeva.

image
Viz také

Větroně

Háček při startu na navijáku stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.12.2011

Problémy s háčkem na modelech startovaných na navijáku popisuje Roman Vojtěch:

Poznámka: Pokud se vám nezobrazují některé obrázky na této stránce, nepoužíváte pravděpodobně prohlížeč s podporou SVG grafiky. Pro řešení tohoto problému se prosím podívejte na stránku Nezobrazují se mi obrázky SVG.

předchozí stránka imagePříslušenství pro létání s větroni