¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Co je tu nového?

Vampiry

Za letadly - Beachy Head

EPA

- Slovníček pojmů

End Point Adjustment - nastavení koncové polohy. Určuje, v jaké koncové poloze bude servo při plné výchylce kniplu vysílače.

Národní parky

Letecké modelářství a právo - Kde se nesmí létat

image

Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny:

§ 16
Základní ochranné podmínky národních parků
(2) Na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí je zakázáno
s) provozovat letadla způsobilá létat bez pilota50) nebo modely letadel

Zásobování letadlové lodi

O všem možném - Technika

Video ukazuje překládání materiálu ze zásobovací lodi na loď letadlovou na širém moři.

Oprava

Timber - Údržba

Díry jsem mohl zapravit šlehaným tmelem, ale trup byl proseklý opravdu hodně. Rozhodl jsem se pro opravu, která obnoví pevnostně průřez trupu.

image

Přehled ¦ Starší image.