¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image
image

Co je tu nového?

Kopírování komponent

Fusion 360 - Proč, nač

Když si zkopírujete komponenty v sestavě - Copy Ctrl+C a Paste Ctrl+V, budou dědit svoje vlastnosti. Změna kterékoli instance komponenty se promítne do těch ostatních instancí komponenty včetně originální komponenty.

Ocelot u Pacifiku

Ocelot - Videa s Ocelotem

Základní tvary trupu

Fusion 360 - Základní tvary trupu

Trochu do foroty vyrábím roviny přepážek trupu. Využiju je později. Všechny je vynáším z náčrtu čelní pohled kontextovým Offset Plane a posunem To Object a umístěním na průsečíky čar v bokorysu znázorňující přepážky s podélnými čarami. Všechny si pojmenovávám. Vše dělám v komponentě trup geometrie.

image

Přehled ¦ Starší image.