¦ Kontakt ¦ Hledat image

Letecké modelářství a právo do roku 2020 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.06.2017

Do roku 2020 nebylo letecké modelářství omezeno zákonem.

Existovaly a existují mantinely jako slušnost, morálka, zvyklosti, prostě nepsané zákony. Říká se tomu selský rozum.

Co je model stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.11.2017

Co říká zákon? A který?

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2. :

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 25 kg.

Model letadla, který se neřídí tímto zákonem, je tedy model letadla, který má vzletovou hmotnost do 20 kg včetně. (Schvaluje se posunutí této hranice na 25 kg)

Co není model stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.06.2017

Ne všechny modely, ne všechna dálkově řízená letadla do 20 kg jsou modely.

Musí být splněny ještě další podmínky, upřesňuje to letecký předpis Předpis L2 - Doplněk X:

 • Model letadla nesmí být použit pro výdělečnou činnost
 • Model letadla musí být provozován pod přímým dohledem pilota na zemi
 • Model nesmí mít prvky řízení, umožňující autonomní let po předem určené trase
Pokud model nesplňuje výše uvedené, stává se z hlediska zákona bezpilotním prostředkem podléhajícím příslušným předpisům, tedy
 • Zákon č.49/1997
 • Letecký předpis L2 - Doplněk X

Pro modely letadel je Doplněk X jen doporučeným postupem pro provoz. Viz jeho kapitola 2. Rozsah působnosti, kde se o tom hovoří.

Z výše uvedeného vyplývá, že koptery, které umožňují naklikat trasu letu na mapě a pak po této trase samy letí, spadají pod Letecký předpis L2 - Doplněk X. A spadají pod něji i letadla plošníky, která jsou vybavena řídící jednotkou s možností letu po předem stanovené trase.

Pod tento předpis spadají i jakákoli letadla - koptery i plošníky, když je použiji pro výdělečnou činnost. A nemusí to být jen fotografování nebo natáčení z modelu.

Když budu létat s FPV brýlemi někam "za roh" nebo hodně daleko, někam, kam na model neuvidím, spadám už pod tento předpis.

A co to znamená "spadat pod tento předpis"? Znamená to povinnou evidenci sebe jako pilota, znamená to povinnou evidenci modelu.


zpátky na: Letecké modelářství, zákony, právo, legislativa │ dál: Letecké modelářství a právo od roku 2021


přehled kapitol:

 1. Letecké modelářství, zákony, právo, legislativa
 2. Letecké modelářství a právo do roku 2020
 3. Letecké modelářství a právo od roku 2021
 4. Letecké modelářství a právo od roku 2024
 5. Letecké modelářství a právo - Odkazy
 6. Kde se nesmí létat
 7. Kde se smí létat
 8. Pojištění

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Organizace | Legislativa)