image

Zálet modelu stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

30.11.2003
Nový model je třeba zalétnout. Stejně tak model po opravě nebo po ztrátě nastavení rádia.
Poznámka 1 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
30.11.2003

Často se modely zalétávají bez dokončené povrchové úpravy. Je to proto, protože povrchová úprava je mnohdy velmi pracná a jedná-li se o prototyp úplně nového stroje, může být potřeba významná konstrukční úprava, při které by dokončená povrchová úprava byla na závadu.

Tento postup má nevýhodu u motorových modelů, kdy je třeba před dokončením povrchu modelu model dokonale očistit od spalin motoru.

Proč je model třeba zalétnout stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.03.2004

Na rozdíl od velkých letadel je možné i poměrně malým zásahem při přendavání komponent rádia z modelu do modelu, při opravách po havárii a podobně zásadně změnit chování modelu. Zálet je tedy let, kdy jsme na takové změny předem připraveni. Zálet modelu často provádí pro nezkušeného modeláře jeho zkušenější kolega, který spíše za letu zvládne případné problémy.

Předletová příprava stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.03.2004

Předletová připrava před záletem obsahuje úkony běžně prováděné před běžnými lety. Navíc je však zaměřena na věci, které byly zasaženy opravou modelu, změnou jeho vybavení a podobně.

Poloha těžiště stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

07.03.2004

Zkontrolujte polohu těžiště. Těžiště by mělo být v místě uvedeném dokumentací nebo v místě, které jste sami určili při předchozím zalétávání modelu jako optimální. Není-li těžiště ve správné poloze, dovažte model.

Vyvažování se provádí tak, že se model podepře v místě těžiště a přidává se zátěž do nosu nebo na ocas letadla tak dlouho, až je model vyvážený. Podpírá se obvykle podepřením křídla ve dvou bodech symetricky na obě strany od podélné osy modelu.

image

Poloha těžiště se zpravidla udává jako vzdálenost od náběžné hrany měřená u kořene křídla. Výjimečně se u modelů udává v % hloubky křídla (měřeno opět od náběžky).

Závaží, kterým model vyvažujete, musí být v modelu zajištěno proti pohybu!

Viz Uchycení zátěže pro vyvážení, Olovo.

Vyvažovat s plnou nebo prázdnou nádrží? stďż˝lďż˝ odkaz / permalink
17.06.2004

Jak vyvažovat modely se spalovacím motorem? S plnou nebo prázdnou nádrží?

Model by měl být vyvážen tak, aby se všech myslitelných situacích nedostalo těžiště mimo krajní polohy těžiště. Tedy i s práznou nádrží by měl mít těžiště před zadní povolenou polohou těžiště.

Začátečník by si měl model vyvážit tak, aby s prázdnou nádrží bylo těžiště spíše ve středu povoleného rozsahu. Nepřekvapí ho potom malá stabilita modelu po vylétání nádrže.

Vyznačte si polohu těžiště stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

29.10.2023

Zkontrolujte polohu těžiště modelu, zda je v místě udávané návodem nebo výkresem. Pokud není, model vyvažte buď posunutím akumulátoru v modelu nebo umístěním přídavné zátěže. Kousek olova, vyvažovací tělíska pro vyvyžování kol aut a podobně. K vyvažování stačí podepřít křídlo letadla prsty ruky.

Správné vyvážení modelu je klíčovou podmínkou úspěšného letu!

Nevyvážený model bude nestabilní nebo neřiditelný a vy nebudete schopni s ním normálně letět.

Závaží, kterým model vyvažujete, nebo akumulátor musí být v modelu zajištěny proti pohybu!

Na modelu si polohu těžiště vyznačte.

image

Teď jdete ven s modelem vyváženým, s polohou těžiště tam, kde má být. Ale už po několika správkách nebo po výměně akumulátoru za jiný s jinou váhou se může těžiště posunout. Nebo se vybavení modelu uvnitř trupu posune při nešetrném přistání. Když budete mít jeho správnou polohu vyznačenou, snadno si těžiště modelu kdykoli překontrolujete.

Já používám lihový fix a na trupu si polohu těžiště poznačím šipkami z obou stran v rohu v přechodu křídlo trup. Potom stačí model položit na vztyčený palec a ukazováček a pokud je model ve vyváženém stavu a prsty jsou v místě šipek, je vše v pořádku. Zkoušet by se to mělo v závětří.

Chod a seřízení výchylek kormidel stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

14.08.2004

Zkontrolujte zda mají kormidla správný smysl výchylek. Věnujte kontrole pozornost. I u zkušených pilotů jsem zažil start se zapíchnutím modelu do země kousek od místa vzletu kvůli obráceným výchylkám výškovky. Nejčastěji se pletou výchylky plovoucí výškovky.

Zkontrolujte, zda jsou všechna kormidla v neutrálu, když jsou kniply v neutrálu. Do neutrálu se kormidla musí vracet i po vychýlení na některou stranu. Pokud zůstává kormidlo viset na některou stranu (hystereze) a nevrátí se z obou stran do stejné pozice, nikdy model pořádně nezalétáte a jeho řízení bude nepříjemné a pro začátečníka u obratnějšího modelu až nemožné.

Viz také
RX-XXL, Michal Mikulec - Jak zalétávám obří akrobatický model letadla

Obrácené výchylky stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

26.03.2013

Spěch, touha být "už zítra" s modelem ve vzduchu a ignorování zásad předletové přípravy, vede dost často k situaci, jakou ukazuje video. Nový model, práce na jeho dohotovení až do noci a na letišti hurá do vzduchu. Obrácené výchylky křidélek během několika vteřin model pohřbí.

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink


imageZákladní postupy