¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Slovníček pojmů

T/Dstálý odkaz / permalink

27.12.2011
Top of Descent. Začátek klesání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být zahájeno klesání.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)

print tisk