¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Slovníček pojmů

T/Cstálý odkaz / permalink

27.12.2017
Top of Climbing. Konec stoupání. Značka objevující se na trati v místě, kde by mělo být ukončeno stoupání do zvolené letové hladiny.

(zveřejněno na stránce Slovníček pojmů)

print tisk