¦ Menu sekce ¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pojmy se kterými se v letectví setkáte

Všeobecné letectví

Model letadla (právní pojem)stálý odkaz / permalink

06.02.2017

Model letadla do hmotnosti 20 kg není z hlediska zákona letadlem a nevztahují se na něj tudíž předpisy platné pro provoz letadel.

Pro účely tohoto zákona se nepovažuje za letadlo model letadla, jehož maximální vzletová hmotnost nepřesahuje 20 kg.

Zákon 49 ze dne 6. března 1997 o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. §2, odstavec 2.

Musí být ale splněny ještě další podmínky:

  • Model letadla nesmí být použit pro výdělečnou činnost.
  • Model letadla musí být provozován pod přímým dohledem pilota na zemi.
  • Model nesmí mít prvky řízení, umožňující autonomní let po předem určené trase.

Pokud model nesplňuje výše uvedené, stává se z hlediska zákona bezpilotním prostředkem podléhajícím příslušným předpisům.

Přímým dohledem pilota na zemi je myšlen provoz v přímém vizuálním dohledu pilota prostým zrakem pilota bez využití dalekohledů, kamer apod. Pilot by měl být stále schopen bezpečně let řídit, měl by být schopen včas zaznamenat jiný letový provoz a vyhnout se mu.

Pokud ze svého letadla nebo koptery fotografujete nebo filmujete jen pro sebe pro potěšení svoje či kamarádů a natočené neslouží například reklamě, nepotřebujte žádné povolení.

Předpisem regulujícím provoz bezpilotních letadel je tzv. Doplněk X. To je doplněk leteckého předpisu L2. V Doplňku X se říká:

2. Rozsah působnosti
2.1 ... a je doporučeným postupem pro provoz modelů letadel s maximální vzletovou hmotností nepřesahující 20 kg.

(zveřejněno na stránce Pojmy se kterými se v letectví setkáte)

print tisk