¦ Kontakt ¦ Hledat image

Ochrana dýchacích orgánů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

16.02.2019

autor: Jan Pavliš

Práce v modelářské dílně, respektive v každé dílně, skrývá určitá bezpečnostní a hygienická nebezpečí a rizika, která mohou mít negativní dopad na naše zdraví. Ano, jsou výjimky, lidé, kteří celý život pracovali s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky a v životě nepoužívali osobní ochranné prostředky, ale asi bych nespoléhal na to, že budu do malé skupinky vyvolených patřit i já. Mnozí modeláři si přinášejí do svých dílen bezpečnostní návyky a zkušenosti ze svých pracovišť, kde se bezpečnost práce a ochrana zdraví naštěstí úspěšně řeší čím dál tím více, pro mnohé je ale tato oblast neznámá a nedokáží se správně orientovat, po jakých osobních ochranných pracovních prostředcích - dále jen OOPP sáhnout. Dovolím si dát vám doporučení pro ochranu dýchacích orgánů.

Částice, prach, aerosoly

Ačkoliv částice jsou poněkud širokým pojmem zahrnujícím prach, mikrokapénky (aerosol), popřípadě nejrůznější dýmy, v oblasti modelařiny se bude ponejvíce jednat o prach vznikající při opracování dřeva řezáním a broušením, zejména balsy. Posledně jmenovaný materiál je díky své konzistenci, rozměrům jednotlivých částic, jemnosti a nízké hmotnosti nejrizikovějším faktorem, protože balsový prach zůstává po svém vzniku dlouho ve vznosu než sedimentuje na povrch a má výrazné dráždivé účinky.

Respirátory

Při ochraně proti částicím, prachům stačí jakýkoliv respirátor, nebál bych se použít třídu ochrany FFP1 - jsou lacinější než FFP2 a FFP3 a pro modelařinu bohatě stačí, nemyslím si, že vznikají tak obrovské koncentrace, abyste museli utrácet za vyšší faktor ochrany. Sám jej používám často, de facto jakmile sáhnu po šmirglu, protože balsový prach je pro mě mor image Pro bližší osvětu – faktory ochrany FFP1 – FFP2 - FFP3 určují násobky překročení hygienických limitů, při kterých je možné daný OOPP použít.

Převážná část respirátorů je určena pro jednorázové použití. Mají na náhlavním pásku nebo výdechovém ventilku vyraženo „NR“ – not reusable – rozumějte jednu pracovní směnu. Respirátory, které mají v označeni „R“ (reusable) se poznají dle toho, že jsou vybaveny polyuretanovou čistitelnou lícnici a jsou určené k několikanásobnému použití. Pro modeláře je obojí využitelné, i NR respirátory lze používat opakovaně, pakliže je budeme skladovat v nekontaminovaném prostředí. Samozřejmě „R-respirátory“ jsou o něco dražší.

Jak dlouho je používat? Dokud se filtrační materiál nezanese, což poznáte zvýšeným nádechovým odporem nebo při opakovaném použití nebude řádně těsnit na obličeji.

Osobně doporučuji respirátory s výdechovým ventilkem, který snižuje výdechový odpor a kumulaci tepla a vlhkosti pod respirátorem, tzn. že se značně zvyšuje komfort použití.

Jaké konkrétní typy mohu doporučit? Z dílny společnosti 3M jsou to zejména 3-dílné skládací respirátory řady Aura, které jsou opravdu velmi spolehlivé a padnou na opravdu velkou škálu tvarů obličeje. Jedná se o respirátory Aura 9312+, 9322+, 9332+ - viz obrázek níže:

image

Na sklonku loňské roku uvedla 3M na trh novou řadu 3.generace těchto respitátorů s označením AuraGen3 9312+, 9322+, 9332. Tato nová řada je díky inovovanému filtračnímu materiálu a výdechovému ventilku ještě komfortnější než předchozí řada při plus mínus zachování prodejní ceny.

K výše uvedeným „R-reusable“ respirátorům 2 příklady - 8825 (FFP2) a 8835 (FFP3) – viz obrázek níže.

image

Polomasky a celoobličejové masky

Alternativně lze použít i filtrační polomasku v kombinaci s částicovými filtry - mají označení P1, P2, P3. Číslo vždy znamená faktor ochrany, opět i zde bych se nebál použít P2.

Výhodou oproti respirátorům je jejich opakované použití, mění se pouze použité filtry. Největší výhodou je ovšem jejich zvýšená ochrana, protože polomaska daleko lépe přilne k obličeji a snižuje se riziko průniku částic netěsnostmi, které u respirátorů mohou vzniknout při mluvení nebo prudkých pohybech hlavou. Ze sortimentu lze vybrat polomasky z ekonomické řady 6000 až po pohodlnější a dražší řady 6500QL nebo 7000. Lze alternativně použít i celoobličejovou masku řady 6000, která je kompatibilní se všemi částicovými i chemickými filtry.

POZOR – všechny polomasky i celoobličejové masky se vyrábí ve 3 velikostech S, M, L. Bohužel není žádné exaktní vodítko podle kterého byste si mohli objednat správnou velikost. Nejlepší zajít do kamenného obchodu a vyzkoušet si. Z vlastní praxe vím, že mužům nejvíce sedí velikost M, ale L je také velmi rozšířená. Velikost S je spíše pro ženy nebo muže s velmi útlou tváří.

Částicové filtry: 2125 (P2), 2135 (P3), popř. odolnější heavy-duty 6035 (P3).

Výměna – stejně jako u částicových respirátorů – v momentě kdy začnete cítit zvýšený nádechový odpor.

Výpary při manipulaci s chemickými látkami

V modelářské dílně se ponejvíce jedná o výpary z pryskyřic a celé řady epoxidových, PU a CA lepidel, nesmíme také zapomínat na manipulaci s nátěrovými hmotami, rozpouštědly a čistícími přípravky - benzín, ředidla, toluen, apod.

Respirátory raději ne

Na krátké činnosti popřípadě práce v dobře větraném prostoru lze také použít speciální respirátory, které mají v sobě vrstvičku aktivního uhlí a jsou schopny pochytat organické výpary, ale opravdu pouze částečně. Poznáte je podle toho, že mají většinou šedou barvu. Ale s těmi opatrně, zvláště pak pokud pracujete v nevětraném prostoru delší dobu! Pro krátké práce mohou být dostatečné, ale jak jsem psal výše – ne vždy mohou být efektivní pro danou expozici. Díky nízké pořizovací ceně lze jednoduše vyzkoušet. Je také potřeba vzít v potaz skutečnost, že nízká vrstva aktivního uhlí se velmi rychle nasytí výpary a účinnost záhy klesá. Konkrétně se jedná o typy 9914 (FFP1) a 9922 (FFP2), popřípadě 9936 (FFP3), který má čistitelnou lícnici (pozor – ten je na rozdíl od 9914 a 9922 bílý!).

Polomasky a celoobličejové masky

Nejúčinnějším OOPP se nabízí opět filtrační polomaska v kombinaci s filtry proti chemickým výparům a plynům.

image

image

Těchto filtrů je celá řada a kompletní popis by byl na další dlouhý článek. Omezím se pouze na zkušenost, že na velkou většinu prací s chemickými přípravky v modelářské dílně by stačil filtr proti organickým výparům A1, typ 6051. Ovšem při práci s CA lepidly nebo tvrdidly při laminování obsahují i anorganické sloučeniny či nejrůznější deriváty amoniaku je už nutné sáhnout po kombinovaném filtru ABEK, typ 6059. Abych to zjednodušil – kdo často laminuje, měl by raději použít filtry 6059, jinak by filtry 6051 měly být dostatečné.

Opět otázka – kdy filtry měnit? Jednoduše – jakmile ucítíte přes filtry náznak kontaminantu, který naznačuje, že aktivní uhlí je již plně nasycené a propouští molekuly výparů.

Pokud aplikujete pryskyřici nebo jakoukoliv organiku nástřikem a vzniká aerosol, nebo potřebujete univerzální ochranu proti chemickým výparům i prachu, prodávají se kombinované filtry s označením např. A1P2 (typ 6091), A2P3 (6095) apod. Popřípadě se k organickým filtrům dají dokoupit částicové předfiltry 5911 (P1), 5925 (P2) nebo 5935 (P3), které si na ty plynové filtry jednoduše nacvaknete za použití krytky předfiltru s označením 501. Vše je zobrazené na obrázku výše.

Jestliže pracujete často s acetonem nebo přípravky s vyšším obsahem acetonu, zvláště pak v málo větraném prostoru, je nutné použít filtry 6098, ale ty jsou kompatibilní pouze s celoobličejovými maskami! Je to z toho důvodu, že filtrace této velmi těkavé látky je poněkud specifická a vyžaduje speciální filtry, které jsou daleké větší a těžší než ostatní filtry, proto požadavek na celoobličejovou masku. Ba co víc, tyto filtry jsou pouze jednorázové, což vychází opět z chemických procesů při filtraci a je to požadavek EN normy.

Pozor při použití

POZOR: Při použití respirátorů a filtračních masek je třeba dbát na hladce oholenou tvář! Ne, to není vtip, ale jedna z podmínek při použití podtlakových OOPP. Bohužel vousy i strniště nefiltrují a zvyšují netěsnosti mezi lícnicovou částí respirátoru/masky a pronikání kontaminantu do dýchací zóny uživatele. Zvláště to platí u respirátorů, kde vousy snižují účinek opravdu markantním způsobem! Pokud, kolegové s plnovousy, nedosahujete cíleného účinku při použití vašeho OOPP, vězte, že chyba nebude ve špatné volbě ochrany.

Doufám, že se mi podařilo srozumitelnou formou přispět ke zdravotní osvětě. V případě zájmů je možné získat více informací na našem safety portálu, kde naleznete informace o našich produktech, novinkách, vzdělávacích akcích, prezentace ze seminářů a kontakty na obchodní zástupce a mě samotného.

(Jan Pavliš je Senior Application Engineer u společnosti 3M Česko)

Odkazy


zpátky na: Větrání │ dál na: Ochrana rukou


přehled kapitol:

  1. Ochrana zdraví
  2. Příklad
  3. Větrání
  4. Ochrana dýchacích orgánů
  5. Ochrana rukou

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Ochrana zdraví)