image

Společný provoz více modelů na jednom místě stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.12.2003
Sejde-li se více modelářů na jednom místě, je třeba létání nějak zorganizovat.

Modeláři se stejným kanálem stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

24.12.2003
První, co je třeba po příchodu do prostoru létání udělat, pokud máte vysílač v pásmu 27 MHz, 35 MHz, 40 MHz, je zjistit, kdo má jaký kanál. Není totiž možný současný provoz dvou vysílačů na stejném kmitočtu.

Pokud máte vysílač pracující v pásmu 2.4 GHz, následující odstavec nemusíte číst. Vysílače v tomto pásmu se samy přelaďí na volný kanál.

Obejděte tedy všechny přítomné modeláře, sdělte jim číslo vašeho kanálu a zeptejte se, jaký kanál mají oni. Modeláři, kteří mají stejný kanál jako vy, jsou pro ten den vaši parťáci, se kterými se musíte při létání střídat.

Protože ne všechny vysílače jsou úplně v pořádku, můžete si s těmi, kteří mají jiný kanál, vzájemně vyzkoušet možnost souběžného létání.

Při střídání s vaším parťákem dodržujte důsledně bezpečnost. Nezapínejte váš vysílač dříve, než vidíte model vašeho parťáka na stojánce s vypnutým motorem, přijímačem a vysílačem. Parťák vám musí létání výslovně povolit. Nemůžete zapínat vysílač ani se zataženou anténou.

Létání více modelů současně stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

13.09.2006
Když mají piloti různé kanály, mohou létat současně. Musí však dodržovat určité zásady.

Pokud létá více pilotů rozptýlených po ploše a každý létá kolem sebe, nenastává žádný problém. Létá-li se na svahu nebo v hale, problémy už nastávají. Je to proto, protože tady prolétáváte s vaším modelem v blízkosti cizích vysílačů daleko od vysílače vašeho. Přijímač se dostává z dosahu vašeho vysílače (pěkně o tom napsali Jiří Potenský a Petr Havlan v RC revue 4/2003).

Piloti by s vysílači měli stát v řadě na jednom místě s rozestupy cca 4m a neměli by létat přes sebe. V hale je možné stáhnout anténu, ale musí to udělat všichni létající.

Na svahu pozor na piloty, co scházejí po svahu dolů pro svůj model. Ve chvíli kdy také krachujete a vylizujete slabé stoupáky někde pod sebou spadnete pro průletu nad tímto pilotem.

Viz také Zrcadlové kmitočty .


Létáníimage následující stránka