image

Akrobatické létánístálý odkaz / permalink

10.05.2008

Arestistálý odkaz / permalink

10.05.2008

Arestiho symboly se používají pro zápis akrobatických figur ve sportovním letectví a v modelářství. Zápisem pomocí těchto značek lze popsat celou akrobatickou sestavu.

image

Plná čára (černá) symbolizuje let v normální poloze nebo let s pozitivním přetížením. Přerušovaná čára (červená) let v obrácené poloze nebo let se záporným přetížením.

Viz Akrobatické obraty.

.