image

Akrobatické obratystálý odkaz / permalink

10.05.2008

Přímý letstálý odkaz / permalink

10.05.2008
Přímý let (anglicky upright flight nebo normal flight).

Koeficient obtížnosti: K = 2

image

Přemetstálý odkaz / permalink

10.05.2008
Přemet nebo také loping (anglicky loop) je základním akrobatickým obratem.

Čisté provedení obratu není jednoduché.

Koeficient obtížnosti: K = 10

image

Začíná se přitažením, v horní polovině obratu je třeba přitažení uvolnit, aby byl obrat kruhový, při vybírání je třeba zase větším přitažením udržovat let po kružnici. Směrovka udržuje let v rovině kružnice přemetu, křidélka udržují křídla kolmá k rovině této kružnice.