image

Základní vědomosti stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.04.2005

Při letu (řízeném ATC i neřízeném) musí pilot dodržet některé postupy.

Zásady komunikace stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.04.2005

Volající navazuje komunikaci sekvencí volaná stanice, volající stanice, zpráva.

Například: Praha Radar, CSA755, na stojánce 24, dobrý večer.

Při další komunikaci se musí pilot v každé zprávě identifikovat: zpráva, volající stanice.

Například: startup aproved, CSA755.

Pilot opakuje po řídícím instrukce týkající se letu (tzv readback).

Podívejte například na zápis komunikace z z IFR letu z Mošnova do Prahy nebo na radiofonní postupy.

Nastavení výškoměru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.04.2005

Aby výškoměr ukazoval správně, musí být nastaven podle tlaku vzduchu na letišti, kde stojíme. Na výškoměru se nastavuje hodnota QNH.

Ve FS se výškoměr nastaví podle aktuálního tlaku vzduchu stiskem tlačítka B. Aktuální hodnotu se dozvíte z ATIS. Pokud létáte na síti s ostatními, sdělí vám hodnotu QNH řídící létání. Viz Výškoměr.

Po dosažení převodní výšky (u nás 5000 stop) všichni nastavují stejnou hodnotu QNH - 1013 hPa (29,92 IN HG). Tak se zajistí, že ve všech letadlech ukazují výškoměry stejně.

Proto do výšky 5000 stop dává řídící výšku ve stopách a nad touto výškou dává letové hladiny.

Podrobněji o této problematice například Ondřej Franěk.

Odpovídač stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

17.04.2005

Odpovídač (transponder) umožňuje sledovat vaše letadlo na obrazovce radaru. Číslo nastavené na odpovídači jednoznačně váš stroj ve vzduchu identifikuje.

Číslo vám přidělí řídící při povolení letu slovy: odpovídač 1436 nebo sqawk 1436.

Po nahození nastavíte odpovídač na S - stand by. Po vstupu na dráhu nastavíte odpovídač na C - "čárlí".

Po přistání a vyjetí z dráhy nastavíte odpovídač opět do režimu S - stand by.

Některá letadla neumožňují přepínat režim odpovídače S/C/I (jejich simulace to neumožňuje). Dělá se to proto ve FSinn.

Pro VFR lety, kdy řídící létání nepřiděluje sqawk kód, se nastavuje kód 7000 (1200 v USA). Odpovídače nají pro to i speciální tlačítko VFR, které tento kód nastaví.

Více viz Encyklopedie.

Využívání letových hladin stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

01.07.2005

Využívání letových hladin není na libovůli řídících létání nebo pilotů. Pro lety na západ (myšleny světové strany :-) jsou určeny sudé hladiny (FL280, 300, 320, ...), pro lety na východ liché (FL270, 290, ...).

Viz také Čtení navigačních map .