image image

Jak na to stálý odkaz / permalink

12.11.2006

Před vlastním programováním rádia je dobré si vše rozmyslet. Co si promyslet? Jak postupovat?

Základem je otočit postup, který každého napadne nejdříve. Každý začne úvahou:

Tímhle přepínačem chci nastavovat vztlakovou klapku, při vysunutí klapky by se měla přetrimovat i výškovka. A taky při vychýlení výškovky chci vychylovat klapku. Klapka bude ovládána dvěma servy. Výškovku chci ovládat kniplem. Podvozek chci ovládat tímhle přepínačem a chci, aby se při vysunutí podvozku výškovka trochu potlačila.
a začne tedy přiřazovat přepínače a zkoušet připojovat serva, potom mezi serva a ovladače rádia vkládat mixy, ovladačům přiřazovat více funkcí a za chvíli se v tom ztratí.

Základem návrhu nastavení rádia je tento postup otočit. Tedy ne od kniplů a přepínačů rádia přes mixy a vypínače k servům, ale právě naopak od serv přes mixy ke kniplům a přepínačům vysílače:


 ovladače (kniply, přepínače)  image  řízené funkce  image  (mixer)nepovinně image  výstup přijímače 

Dobrou pomůckou je v tomto případě formulář Marka Drely. Viz Formuláře - jiné varianty.

Zamyslete se:

Ovládané funkcestálý odkaz / permalink

14.02.2004

Určete kormidla a zařízení, které chcete ovládat a přidělte je výstupům přijímače.

Z této úvahy vyplyne, kolika kanálový přijímač budete potřebovat. Pokud vám nestačí kanály, můžete vyřešit problém použitím Y kabelu (s vědomím, že přicházíte o některé výhody).

Pro určování, na kterém výstupu přijímače umístit kterou funkci, je dobré zavést si nějaký standard. Nebudete pak při zastrkávání kablíků serv do přijímače laborovat, která pozice je ta správná. Můžete vyjít například z továrního nastavení (Servo Assign). Svůj návrh si můžete zapsat do nějakého podobného formuláře jako je Přiřazení výstupů přijímače (PDF).

Nevyužité funkcestálý odkaz / permalink

14.02.2004

Zjistěte, které funkce nebudou ovládány. Budete potom moci při programování tyto funkce vyřadit, aby vás nepletly.

Například: nebudu chtít ovládat motor, vypínání závěsu pro aerovlek, brzdy podvozku. Jejich seznam najdete na stránce Řízené funkce (control functions).

Využití ovladačů vysílačestálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, které ovladače vysílače budou ovládat kterou funkci modelu.

Je dobré (opět) zavést si nějaký standard. Můžete vyjít z továrních přiřazení. Najdete je v menu - Assignment.

Více funkcí jedním ovladačem vysílačestálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, které ovladače vysílače budou ovládat více fukcí (vysílače nebo modelu) najednou.

Například ovladač motoru může ovládat nejen motor, ale spouštět v určité poloze stopky.

Jedna funkce více ovladači vysílačestálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, které funkce budou ovládány více ovladači vysílače.

Například vztlakové klapky mohou být ovládány tahovým ovladačem a současně přepínačem letových fází.

Servo ovládané více funkcemistálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, které servo (kanál) bude ovládáno více funkcemi. Tato serva budou na výstupech mixerů.

Například vztlakové klapky mohou být mixovány s výškovkou.

Vypínání některých funkcístálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, které funkce rádia bude možné vypínat/zapínat.

Například mixování křidélek do směrovky (spřažení směrovky s křidélky) může být zapnuto pro let v termice, ale pro akrobacii bude vypnuto.

Speciální nastavenístálý odkaz / permalink

14.02.2004

Rozmyslete si, u kterých funkcí budete používat nějaká speciální nastavení: dvojité výchylky, S charakteristiky atp.