abc

EasyStar

image

Stavba modelu EasyStar podrobněji stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.08.2009

Protože EasyStar je opravdu model pro úplného začátečníka, může někdo, kdo ho staví jako svůj první model narazit na nějaké nejasnosti.

image

Lepidlo stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.08.2009

EasyStar jde opravdu lepit prstolepem.

Materiál, ze kterého je model vyroben není polystyrén ale EPP - extrudovaný polypropylén. Prostolep ho nerozpouští. Já jsem si koupil lepidlo HVP střední a aktivátor. Zbyde i na pozdější opravy v terénu image

Vrtule stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.08.2009

Vrtule jde nasadit na hřídelku motoru oběma stranami. Jen jedna je ale správná!

Vrtule má na listech profil obdobně jako křídlo letadla a listy by se měly pohybovat tak (vrtule otáčet), aby vzduchem šla nejdříve oblá nábežná hrana a potom ostrá odtoková hrana listu vrtule.

image

Motor je na modelu v tlačném uspořádání a tak tedy nasaďte vrtulku na hřídelku tak, aby oblá náběžna hrana listů byla blíže k motoru než ostrá odtoková hrana.

Propojení elektromotoru a regulátoru stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.08.2009

Motor na pylonu za křídlem je od regulátoru v "kabince" vzdálen tak, že nestačí délka vývodů regulátoru. Je třeba je nastavit a připojit k motoru.

image image
Věnujte pozornost vaší bezpečnosti. Akumulátory pro pohon modelů skrývají velké množství energie. Při zkratu tečou dráty opravdu velké proudy, které dokážou roztavit jejich izolaci a tak nejen že si zničíte jednu z nejdražších součástí modelu, ale hlavně se můžete pořádně popálit. Také při pokusech s elektromotorem a vrtulí mějte na paměti, že i malá vrtulka vás může ošklivě seknout nebo vyrazit oko!

Propojení regulátoru a motoru je dvěma dráty - dvěma vodiči. Co budete k propojení všechno potřebovat:

  • dva kablíky přislušné délky - průřez cca jako je na vývodu z regulátoru
  • 2 x 1 cm smršťovací bužírky takového průměrudva, aby šla úplně volně navléknout na vývody regulátoru a váš kablík (opravdu volně třeba i s s mezerou)
  • pistolovou (transformátorovou) nebo hrotovou páječku
  • trubičkový cín
  • tavidlo - třeba kalafunu
  • zapalovač

Ani na regulátoru ani na motoru není nijak vyznačena polarita. Jak mají být dráty připojeny n aelektromotor musíte vyzkoušet.

Rádio se sestaví mimo model na stole. Nejdříve se vyzkouší jen prijímač a serva. Než k regulátoru připojíte akumulátor, zajistěte vývody k elektromotoru tak, aby se nemohly zkratovat! Po zapnutí napájení vypínačem regulátoru by měla jít serva ovládat pákami vysílače. Odpojte akumulátor od regulátoru, regulátor od zbytku rádia.

Naměřte si délku propojovacích kablíků. Nezapomeňte na všechny zákruty v trupu. Odstraňte 5 mm izolace z obou konců kablíků, zakruťte je rukou (do spirály, aby se drátky kablíku netřepily) a pocínujte. Naberte na hrot rozehřáte pájky cín, namočte hrot v tavidle (kalafuna třeba) a přiložte na konec kablíku. Cin by se měl rozlít po všech drátcích. Pokud to nejde, je buď konec kablíku málo prohřátý nebo máte málo tavidla.

Navlékněte na kablík smršťovací bužírku. Naberte na hrot páječky cín a tavidlo, přiložte prodlužovací kablík ke konci vývodu z regulátoru (ten by měl být už z výroby odizolovaný a pocínovaný) a prohřejte hrotem pájky. Cín by měl protéct spojem. Pájený spoj by měl být leský a mechanicky pevný. Zataháte-li za dráty, neměl by se spoj rozpadnout. Nejčastější chybou je malé prohřátí spoje a málo tavidla. Odstraňte tavidlo (kalafunu lihem), přetáhněte přes spoj bužírku a nad zapalovačem ji nechte smrštit tak, aby se nemohla posouvat mimo spoj.

Stejným technologickým postupem připájejte opačné konce vodičů k vývodům motoru. Bužírku můžete vynechat.

Když je vrtule správně nasazena a zajištěná kuželem, připojte k regulátoru přijímač a akumulátor. Zapněte vysílač, stáhněte plyn, zapněte přijímač. Motor pevně chyťte do ruky a zkuste chod motoru. Vrtule by měla foukat směrem od motoru. Fouká-li do motoru, musíte vodiče od motoru odpájet, prohodit a znovu připájet. Odpojte si přitom akumulátor!

Vrtule může odletět od motoru! Manipulujte tedy s motorem tak, abyste hřídelkou motoru nemířili na sebe.

Vůle stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

18.08.2009

Celé soupáčí nahonů kormidel by mělo chodit bez vůlí. Základním přepokladem je použití koncovek táhel a pák kormidel a serv s odpovídajícím průměry čepů a děr.

image

Otvory pro čepy v pákách serv a otvory v pákách kormidel dělají výrobci v různých velikostech. Táhla velkých modelů jsou osazena velkými čepy, malé model malými. Otvor v páce lze v případě potřeby převrtat na větší průměr, naopak to ale nejde a je-li malý čep ve velkém otvoru s vůlí třeba půl milimetru, vzniká na kormidle vůle, která může znepříjemnit řízení nebo může způsobit třepetání kormidel a destrukci řídících ploch za letu.

Táhlo by mšlo být nasazeno na pákách tak, aby byla při maximální výchylce serva požadovaná výchylka kormidla. Čep na páce (nebo kolečku) serva umístěne do otvoru nevzdálenějšího od osy otáčení páky. Vyzkoušejte vhodnou polohu čepu v páce kormidla. Čím bude páka u karmidla větší (čep v otvoru páky vzdálenějším od osy otáčení kormidla), tím bude výchylka kormidla menší. Pokud vám vychází výchylky kormidla moc veliké, posuňte čep na páce serva blíže středu otáčení. Čím bude páka u serva menší, tím bude výchylka kormidla menší - je to naopak než na páce kormidla.

Obecně platí, že by páky na servu i u kormidla měly být větší (použít otvory pro čepy vzálenější od osy otáčení páky). Celá soustava pak bude mít menší vůle.


imageLetové vlastnosti