¦ Kontakt ¦ Hledat image

Pravidla na Podzimní Rané

Prostory stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

10.10.2017

Protože létáme na letišti Aeroklubu Raná, kde je mimo modelářského provozu i provoz velkých letadel s lidmi na palubě, jsou v prostoru letiště stanoveny zakázané prostory, které zajišťují co možná největší separaci provozu modelů a velkých letadel.

image

Létat s modely se bude na dráze 04 - 22 (dráha ve směru severovýchod - jihozápad) letiště aeroklubu. Místo, kde se budeme pohybovat a kde bude prostor pro vzlety, je vyznačen zeleně. Dráha 04 - 22 bude po dobu naší akce pro vzlety a přistání velkých letadel uzavřena.

Provoz velkých letadel bude probíhat na dráze 11 - 29 (dráha ve směru přibližně východ - západ).

Prostory na obrázku:

 • oranžová - zakázané prostory
 • zelená - místo, kde bude stojánka modelů a vzletová plocha

Zelené kružnice jsou zakresleny s poloměrem 100, 200, 300, 400 metrů. Je vidět, že při vzletu směrem k dráze s provozem velkých letadel, je od místa odlepení modelů k okraji dráhy cca 200 metrů. To je velmi malá vzdálenost! Kliknutím na obrázek si ho můžete zvětšit.

Je zakázáno létat nad zakázanými prostory

 • Je zakázáno létat za okrajem dráhy 11 - 29 a v jejím prodloužení
 • Je zakázáno létat nad hangáry, dílnami, stojánkou velkých letadel
 • Je zakázáno létat nad kempem
 • Je zakázáno létat nad prostorem modelářské stojánky, nad lidmi na ploše
 • Je zakázáno létat nad velkými letadly, které pojíždí po zemi

Zákazem létat nad se myslí i to, že je zakázán i pouhý přelet nad těmito prostory.

Schema letiště:

image

Organizace létání modelů stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

11.10.2017

Každý účastník je jako pilot odpovědný za provedení letu svého modelu. Organizace létání má umožnit společný provoz více modelů najednou, zajistit základní bezpečnostní standardy a oddělit provoz modelů a velkých letadel. Pokud pilot dojde k přesvědčení, že v nastalé situaci nemůže bezpečně letět, je na něm svoje létání přerušit.

image

Nejvyšší autoritou na letišti je člen aeroklubu vykonávající službu AFIS. V prostoru vyhrazeném pro provoz modelů řídí provoz modelů právě nelétající účastnící setkání pověření ostatními účastníky pro řízení provozu modelů.

Létat s modely se bude na dráze 04 - 22 (dráha ve směru severovýchod - jihozápad) letiště aeroklubu, místo, kde se budeme pohybovat a kde bude prostor pro vzlety a přistání, je vyznačeno zeleně. Dráha bude po dobu naší akce pro provoz velkých letadel uzavřená.

Provoz velkých letadel bude probíhat na dráze 11 - 29 (dráha ve směru přibližně východ - západ). Velká letadla budou pojíždět po pojezdové dráze za námi - vyznačeno červenou čarou. Nelze vyloučit ani pojíždění velkých letadel po námi užívané dráze . vyznačeno červenou čárkovanou čarou. A nelze vyloučit, že na námi užívané dráze bude chtít přistát pilot, který nebude se situací na letišti obeznámen nebo bude v nouzi.

Obrázek znázorňující organizaci létání směrem k druhé dráze, od kopce, ve směru jihozápadním:
image

Obrázek znázorňující organizaci létání směrem k hangárům, ke kopci, ve směru severovýchodním:
image

Prostory na obrázku:

 • oranžová - zakázané prostory
 • zelená 1 - místo, kde bude stojánka modelů
 • zelená 2 - prostor pro čekání na startu a pro piloty s modely ve vzduchu
 • žlutá 3 - vzletová plocha
 • zelená 4 - prostor pro přistávání
 • zelená 5 - prostor pro kempování a parkování účastníků
image

Vzlety probíhají ze dvou front na posekané ploše 3.

Piloti vlečných i větroňů po vzletu přecházejí k čáře oddělující prostor pro vzlety a prostor pro přistání - žlutá čerchovaná čára.

Přistává se do prostoru vyhrazeného pro přistání. To je vždy za žlutou čerchovanou čárou. Nepřistávejte za frontu letadel čekajících na start!

Piloti nečekající na start ve frontě by neměli stát v prostoru 2, k diskuzím a odpočinku je určen prostor stojánky 1 Modely nestojící ve frontě by měly být v prostoru stojánky 1.

Pohybujeme se na letišti a náš modelářský provoz je v těsné blízkosti provozu velkých letadel a to i tehdy, když na druhé dráze nevidíme provoz. Kdykoli může odkudkoli přiletět letadlo. V letadlech sedí lidé, mají z tohoto důvodu absolutní přednost. To samé platí při létání na svahu kopce Raná. I když si myslíte, že vy jste v právu a že pilot v letadle se mýlí a chová se nesprávně, ustupte. Buďte taky opatrní při sbližování vašeho modelu a letadla a vězte, že váš odhad vzájemných poloh modelu a letadla může být úplně špatný.


zpátky na: Podzimní Raná 2017 │ dál: Pátek


přehled kapitol:

 1. Podzimní Raná 2017
 2. Pravidla na Podzimní Rané
 3. Pátek
 4. Sobota
 5. Shrnutí
 6. Videa z Rané

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Makety větroňů | Akce | Podzimní Raná | 2017)