image

InkScape stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

28.04.2023

Program pro kreslení. Speciálně ve formátu SVG.

ke stažení zde: inkscape.org

 stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

SVG grafika stďż˝lďż˝ odkaz / permalink

22.12.2003

Pokud potřebuji na své stránce něco graficky vyjádřit, používám kreslící program Callisto, jehož výstupem je rastrová grafika. Občas mě napadne, jak by se něco dalo hezky popsat obrázkem, který by se hýbal. Protože žádný software, který by uměl vygenerovat pohyblivou grafiku nemám, začal je zkoumat co je možné použít. Až mi padl do oka článek o rodícím se standardu SVG.

Pro představu uvedu příklad:

<svg width="500" height="150">
  <rect x="31" y="38" width="89" height="56"
    style="fill:rgb(192,192,255);stroke:rgb(0,0,128);stroke-width:1"/>
</svg>

Tento kód vykreslí obdélník s modrou výplní:

image

Rozpohybování:

<svg width="500" height="150">
  <rect x="31" y="38" width="89" height="56"
    style="fill:rgb(192,192,255);
    stroke:rgb(0,0,128);
    stroke-width:1">
    <animate attributeName="x"
      begin="0s" dur="5s" fill="freeze"
      calcMode="linear"
      to="267">
    </animate>
    <animate attributeName="y"
      begin="0s" dur="5s"
      fill="freeze" calcMode="linear"
      to="38">
    </animate>
    <animate attributeName="width"
       begin="0s" dur="5s"
       fill="freeze" calcMode="linear"
       to="89">
    </animate>
    <animate attributeName="height"
      begin="0s" dur="5s"
      fill="freeze" calcMode="linear"
      to="56">
    </animate>
  </rect>
</svg>

Tento kód také vykreslí modrý obdélník, ale navíc ho rozpohybuje. Vypadá to takto:

Pokud nic nevidíte (měli byste vidět modrý obdélník pohybující se zleva doprava 5 sekund), nepodporuje váš prohlížeč zobrazení SVG grafiky.


zpátky na: Poštovní klient │ dál: 3D modelář Fusion 360!


přehled kapitol:

  1. Jaké programy používám já
  2. Zálohování
  3. Poštovní klient
  4. Kreslení
  5. 3D modelář Fusion 360!
  6. 3D modelář Blender
  7. Stahování videa

(zveřejněno v rubrice Modely letadel | Dílna | Modelář a počítač)